biuro rachunkowe Kraków 9 usługi księgowe Kraków 22
usługi księgowe Krakówbiuro rachunkowe Krakówusługi księgowebiuro rachunkoweusługi księgowe Kraków 2biuro rachunkowe Kraków 11
usługi księgowe Kraków
News

Promocja 2011
01.2011
Dla nowych Klientów, którzy podpiszą z nami umowę na świadczenie usług rachunkowych na rok 2008 gwarantujemy 50% upust cenowy za pierwszy miesiąc!!!

>> szczegóły

Promocja dla stałych klientów
01.2011
Miesiąc za darmo!!!

>> szczegóły
| Subskrypcja newslettera | Wzory umów, kodeksy, klasyfikacje | Polityka prywatności | Mapa serwisu |
 


Działamy na rynku ponad 15 lat

Lata doświadczeń, dziesiątki zadowolonych klientów

Firma nasza działa na rynku od 1992 roku na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr 9031(H)-S. Początkowo zajmowała się konsultingiem w zakresie organizacji firm oraz obsługą finansowo księgową tych firm.

W roku 2000 uzyskała wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych uchwałą nr 261/16/2000 Krajowej Izby Biegłych Rewidentów z dnia 17 października 2000 roku - wpis pod numerem 2420.

Obok badania sprawozdań finansowych, zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie Firma nasza uzyskała uprawnienia do:

 • usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych
 • przeglądu sprawozdań finansowych
 • ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych
 • doradztwa podatkowego
 • doradztwa w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości
 • prowadzenia postępowania likwidacyjnego i upadłościowego
 • działalności wydawniczej i szkolenia w zakresie rachunkowości.

Obsługujemy w sposób ciągły podmioty o różnych formach organizacyjno-prawnych jak:

 • spółki prawa handlowego,
 • spółki cywilne,
 • osoby fizyczne,
 • stowarzyszenia i fundacje.

Poza kompleksową obsługę finansowo-księgową, w tym doradztwem podatkowym, prowadzimy również usługi o ograniczonym zakresie. Długi okres funkcjonowania firmy jak i wcześniejsze doświadczenia zawodowe kierownictwa Firmy (praca w organach skarbowych) powodują, że szczególna uwagę zwracamy na problemy podatkowe i rozwiązujemy je z powodzeniem.

Firma nasza posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej - nr polisy A0127245.

Właściwe podejście

Podstawową zasadą stosowaną w naszej firmie jest traktowanie każdego Klienta indywidualnie. Podchodzimy do problemów z należytą starannością i uwagą niezależnie od klienta. Nie poprzestajemy na ewidencjonowaniu dokumentów. Kładziemy duży nacisk na analizę informacji płynących z ksiąg, doradztwo ekonomiczno-finansowe i podatkowe.

Ponadto nasi pracownicy objęci są programem "Szkolenia ustawicznego". Polega on na cokwartalnym szkoleniu każdego pracownika zatrudnionego w naszej firmie. Dzięki temu jesteśmy zawsze na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami prawa polskiego oraz unijnego.

Wszystko to robimy, aby móc świadczyć dla Państwa usługi na jak najwyższym poziomie.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o cenniku naszych usług prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 
 
O firmie | Usługi | Kontakt | Subskrypcja newslettera | Wzory umów, kodeksy, klasyfikacje
  
© Copyright 2000 - 2012 Biegły Rewident Bernadeta Wenda. All Rights Reserved.