biuro rachunkowe Kraków 9 usługi księgowe Kraków 22
usługi księgowe Krakówbiuro rachunkowe Krakówusługi księgowebiuro rachunkoweusługi księgowe Kraków 2biuro rachunkowe Kraków 11
usługi księgowe Kraków
News

Promocja 2008
03.2008
Dla Naszych Nowych Klientów, którzy podpiszą z nami umowę na świadczenie usług na rok 2008 gwarantujemy 50% upust cenowy za pierwszy miesiąc usług!!!

>> szczegóły

Promocja dla stałych klientów
03.2008
Miesiąc za darmo!!!

>> szczegóły
| Subskrypcja newslettera | Wzory umów, kodeksy, klasyfikacje | Polityka prywatności | Mapa serwisu |
 


Kodeks Karny Skarbowy

USTAWA z dnia 10 września 1999 r.

Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity)

 

SPIS TREŚCI

 

Tytuł I - PRZESTĘPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA SKARBOWE

DZIAŁ I - CZĘŚĆ OGÓLNA

Rozdział 1 - Przepisy wstępne

Rozdział 2 - Zaniechanie ukarania sprawcy

Rozdział 3 - Przestępstwa skarbowe

Rozdział 4 - Wykroczenia skarbowe

Rozdział 5 - Objaśnienie wyrażeń ustawowych

DZIAŁ II - CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA

Rozdział 6 - Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji

Rozdział 7  - Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami

Rozdział 8 - Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu

Rozdział 9 - Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier i zakładów wzajemnych

Rozdział 10 (uchylony).  

Tytuł II - POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O PRZESTĘPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA SKARBOWE

DZIAŁ I - PRZEPISY WSTĘPNE

Rozdział 11 - Przepisy ogólne

Rozdział 12 - Strony i ich procesowi przedstawiciele

Rozdział 13 - Zabezpieczenie majątkowe

Rozdział 14 - Właściwość organów postępowania przygotowawczego

DZIAŁ II - POCIĄGNIĘCIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZGODĄ SPRAWCY

Rozdział 15 - Postępowanie mandatowe

Rozdział 16 - Zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

Oddział 1 - Przebieg negocjacji

Oddział 2 - Zezwolenie

DZIAŁ III - POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE

DZIAŁ IV - POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM

Rozdział 17 - Postępowanie przed sądem pierwszej instancji

Rozdział 18 - Postępowanie odwoławcze i nadzwyczajne środki zaskarżenia

DZIAŁ V - POSTĘPOWANIE NAKAZOWE

DZIAŁ VI - POSTĘPOWANIE W STOSUNKU DO NIEOBECNYCH

Rozdział 19 - Przesłanki

Rozdział 20 - Przebieg postępowania

Tytuł III - POSTĘPOWANIE WYKONAWCZE W SPRAWACH O PRZESTĘPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA SKARBOWE

DZIAŁ I - CZĘŚĆ OGÓLNA

Rozdział 21 - Zakres obowiązywania

Rozdział 22 - Postępowanie

DZIAŁ II - CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA

Rozdział 23 - Wykonywanie kar

Rozdział 24 - Wykonywanie środków karnych

Powyższe informacje aktualizowane są okresowo i mogą być niezgodne z obowiązującym stanem prawnym.

 
 
O firmie | Usługi | Kontakt | Subskrypcja newslettera | Wzory umów, kodeksy, klasyfikacje
  
© Copyright 2000 - 2008 Biegły Rewident Bernadeta Wenda. All Rights Reserved.