biuro rachunkowe Kraków 9 usługi księgowe Kraków 22
usługi księgowe Krakówbiuro rachunkowe Krakówusługi księgowebiuro rachunkoweusługi księgowe Kraków 2biuro rachunkowe Kraków 11
usługi księgowe Kraków
News

Promocja 2008
03.2008
Dla Naszych Nowych Klientów, którzy podpiszą z nami umowę na świadczenie usług na rok 2008 gwarantujemy 50% upust cenowy za pierwszy miesiąc usług!!!

>> szczegóły

Promocja dla stałych klientów
03.2008
Miesiąc za darmo!!!

>> szczegóły
| Subskrypcja newslettera | Wzory umów, kodeksy, klasyfikacje | Polityka prywatności | Mapa serwisu |
 


Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r.

 

SPIS TREŚCI

 

DZIAŁ I -  PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział 1 -  Zakres obowiązywania

Rozdział 2 -  Zasady ogólne

Rozdział 3 -  Organy wyższego stopnia i organy naczelne

Rozdział 4 -  Właściwość organów

Rozdział 5 -  Wyłączenie pracownika oraz organu

Rozdział 6 - Strona

Rozdział 7 - Załatwianie spraw

Rozdział 8 - Doręczenia

Rozdział 9 - Wezwania

Rozdział 10 - Terminy

DZIAŁ II - POSTĘPOWANIE

Rozdział 1 - Wszczęcie postępowania

Rozdział 2 - Protokoły i adnotacje

Rozdział 3 - Udostępnianie akt

Rozdział 4 - Dowody

Rozdział 5 - Rozprawa

Rozdział 6 - Zawieszenie postępowania

Rozdział 7 - Decyzje

Rozdział 8 - Ugoda

Rozdział 9 - Postanowienia

Rozdział 10 - Odwołania

Rozdział 11 - Zażalenia

Rozdział 12 - Wznowienie postępowania

Rozdział 13 - Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji

DZIAŁ III - PRZEPISY SZCZEGÓLNE W SPRAWACH UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

DZIAŁ IV - UDZIAŁ PROKURATORA

DZIAŁ V (skreślony)

DZIAŁ VI (skreślony)

DZIAŁ VII - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

DZIAŁ VIII - SKARGI I WNIOSKI

Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

Rozdział 2 - Skargi

Rozdział 3 - Wnioski

Rozdział 4 - Udział prasy i organizacji społecznych

Rozdział 5 - Przyjmowanie skarg i wniosków

Rozdział 6 - Nadzór i kontrola

DZIAŁ IX - OPŁATY I KOSZTY POSTĘPOWANIA

DZIAŁ X - PRZEPISY KOŃCOWE

Powyższe informacje aktualizowane są okresowo i mogą być niezgodne z obowiązującym stanem prawnym.

 
 
O firmie | Usługi | Kontakt | Subskrypcja newslettera | Wzory umów, kodeksy, klasyfikacje
  
© Copyright 2000 - 2008 Biegły Rewident Bernadeta Wenda. All Rights Reserved.