biuro rachunkowe Kraków 9 usługi księgowe Kraków 22
usługi księgowe Krakówbiuro rachunkowe Krakówusługi księgowebiuro rachunkoweusługi księgowe Kraków 2biuro rachunkowe Kraków 11
usługi księgowe Kraków
News

Promocja 2008
03.2008
Dla Naszych Nowych Klientów, którzy podpiszą z nami umowę na świadczenie usług na rok 2008 gwarantujemy 50% upust cenowy za pierwszy miesiąc usług!!!

>> szczegóły

Promocja dla stałych klientów
03.2008
Miesiąc za darmo!!!

>> szczegóły
| Subskrypcja newslettera | Wzory umów, kodeksy, klasyfikacje | Polityka prywatności | Mapa serwisu |
 


Strona w budowie

Korzystanie z serwisu równoznaczne jest z akceptacją regulaminu.

Wzory umów, dokumentów

Klasyfikacje

Polska Klasyfikacja Działalności

Ewidencja podatkowa

Ewidencja czasu pracy.

Ewidencja pracowników.

Ewidencja sprzedaży.

Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT.

Ewidencja wyposażenia.

Ewidencja zatrudnienia.

Karta przychodów pracownika.

Rejestr podatku od czynności cywilno-prawnych.

Wykaz środków trwałych.

Ustawy i kodeksy

Teksty zamieszczonych poniżej aktów prawnych prezentowane są w wersji ujednoliconej.

Dz.U.64.16.93 z dnia 1964.05.18

ustawa

1964.02.25

Kodeks cywilny.

Dz.U.64.43.296 z dnia 1964.12.01

ustawa

1964.04.23

Kodeks postępowania cywilnego.

Dz.U.98.21.94 z dnia 1998.02.16

ustawa

1997.06.06

Kodeks pracy.

Dz.U.00.94.1037 z dnia 2000.11.08

ustawa

1974.06.26

Kodeks spółek handlowych.

Dz.U.00.98.1071 z dnia 2000.11.17

ustawa

2000.09.15

Kodeks postępowania administracyjnego.

Dz.U.07.111.765 z dnia 2007.06.26

ustawa

1971.05.20

Kodeks karny skarbowy.

Ustawy

Dz.U.98.144.930 z dnia 1998.11.27

ustawa

1998.11.20

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dz.U.00.14.176 z dnia 2000.03.03

ustawa

1991.07.26

Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dz.U.00.54.654 z dnia 2000.07.13

ustawa

1992.02.15

Podatek dochodowy od osób prawnych.

Dz.U.02.9.86 z dnia 2002.02.07

ustawa

1996.07.05

Doradztwo podatkowe.

Dz.U.04.8.65 z dnia 2004.01.20

ustawa

1991.09.28

Kontrola skarbowa.

Dz.U.04.29.257 z dnia 2004.02.26

ustawa

2004.01.23

Podatek akcyzowy.

Dz.U.04.54.535 z dnia 2004.04.05

ustawa

2004.03.11

Podatek od towarów i usług.

Dz.U.04.142.1514 z dnia 2004.06.22

ustawa

1983.07.28

Podatek od spadków i darowizn.

Dz.U.04.269.2681 z dnia 2004.12.22

ustawa

1995.10.13

Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Dz.U.05.8.60 z dnia 2005.01.14

ustawa

1997.08.29

Ordynacja podatkowa.

Dz.U.05.177.1468 z dnia 2005.09.15

ustawa

2005.08.29

Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Dz.U.06.121.844 z dnia 2006.07.07

ustawa

1991.01.12

Podatki i opłaty lokalne.

Dz.U.06.136.969 z dnia 2006.07.28

ustawa

1984.11.15

Podatek rolny.

Dz.U.06.183.1353 z dnia 2006.10.11

ustawa

2006.08.24

Podatek tonażowy.

Dz.U.06.225.1635 z dnia 2006.12.08

ustawa

2006.11.16

Opłata skarbowa.

Dz.U.07.68.450 z dnia 2007.04.17

ustawa

2000.09.09

Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Ustawa o rachunkowości !!!!!!

<< WSTECZ <SPIS TREŚCI> DALEJ >>

W celu uzyskania dodatkowych informacji o cenniku naszych usług prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 
 
O firmie | Usługi | Kontakt | Subskrypcja newslettera | Wzory umów, kodeksy, klasyfikacje | Regulamin serwisu
 
© Copyright 2000 - 2008 Biegły Rewident Bernadeta Wenda. All Rights Reserved.