biuro rachunkowe Kraków 9 usługi księgowe Kraków 22
usługi księgowe Krakówbiuro rachunkowe Krakówusługi księgowebiuro rachunkoweusługi księgowe Kraków 2biuro rachunkowe Kraków 11
usługi księgowe Kraków
News

Promocja 2008
02,2008
Dla Naszych Nowych Klientów, którzy podpiszą z nami umowę na świadczenie usług na rok 2008 gwarantujemy 50% upust cenowy za pierwszy miesiąc usług!!!

>> szczegóły

Promocja dla stałych klientów
02.2008
Miesiąc za darmo!!!

>> szczegóły
| Subskrypcja newslettera | Wzory umów, kodeksy, klasyfikacje | Polityka prywatności | Mapa serwisu |
 


USTAWA Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity)

z dnia 29 sierpnia 1997 r.

USTAWA

z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Ordynacja podatkowa

(tekst jednolity)


DZIAŁ I - PRZEPISY OGÓLNE

DZIAŁ II - ORGANY PODATKOWE I ICH WŁAŚCIWOŚĆ

Rozdział 1 - Organy podatkowe

Rozdział 1a - Interpretacje przepisów prawa podatkowego

Rozdział 2 - Właściwość organów podatkowych

DZIAŁ IIA - POROZUMIENIA W SPRAWACH USTALENIA CEN TRANSAKCYJNYCH

DZIAŁ III - ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE

Rozdział 1 - Powstawanie zobowiązania podatkowego

Rozdział 2 - Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta

Rozdział 3 - Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych

Rozdział 4 - Terminy płatności

Rozdział 5 - Zaległość podatkowa

Rozdział 6 - Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna

Rozdział 7 - Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych

Rozdział 7a - Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Rozdział 8 - Przedawnienie

Rozdział 9 - Nadpłata

Rozdział 9a - Podpisywanie deklaracji

Rozdział 10 - Korekta deklaracji

Rozdział 11 - Informacje podatkowe

Rozdział 12 - Rachunki

Rozdział 13 - Odpowiedzialność solidarna

Rozdział 14 - Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych

Rozdział 15 - Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

DZIAŁ IV - POSTĘPOWANIE PODATKOWE

Rozdział 1 - Zasady ogólne

Rozdział 2 - Wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego

Rozdział 3 - Strona

Rozdział 4 - Załatwianie spraw

Rozdział 5 - Doręczenia

Rozdział 6 - Wezwania

Rozdział 7 - Przywrócenie terminu

Rozdział 8 - Wszczęcie postępowania

Rozdział 9 - Protokoły i adnotacje

Rozdział 10 - Udostępnianie akt

Rozdział 11 - Dowody

Rozdział 11a - Rozprawa

Rozdział 12 - Zawieszenie postępowania

Rozdział 13 - Decyzje

Rozdział 14 - Postanowienia

Rozdział 15 - Odwołania

Rozdział 16 - Zażalenia

Rozdział 17 - Wznowienie postępowania

Rozdział 18 - Stwierdzenie nieważności decyzji

Rozdział 19 - Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej

Rozdział 20 - Wygaśnięcie decyzji

Rozdział 21 - Odpowiedzialność odszkodowawcza

Rozdział 22 - Kary porządkowe

Rozdział 23 - Koszty postępowania

DZIAŁ V - CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE

DZIAŁ VI - KONTROLA PODATKOWA

DZIAŁ VII - TAJEMNICA SKARBOWA

DZIAŁ VIIA - WYMIANA INFORMACJI PODATKOWYCH Z INNYMI PAŃSTWAMI

Rozdział 1 - Zasady ogólne wymiany informacji podatkowych

Rozdział 2 - Szczegółowe zasady wymiany informacji podatkowych z państwami członkowskimi Unii Europejskiej

Rozdział 3 - Szczegółowe zasady wymiany informacji o przychodach (dochodach) z oszczędności

DZIAŁ VIII - PRZEPISY KARNE

DZIAŁ VIIIA - ZAŚWIADCZENIA

DZIAŁ IX - ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Rozdział 1 - Zmiany w przepisach obowiązujących

Rozdział 2 - Przepisy przejściowe

Rozdział 3 - Przepisy końcowe

Powyższe informacje aktualizowane są okresowo i mogą być niezgodne z obowiązującym stanem prawnym.

 
 
O firmie | Usługi | Kontakt | Subskrypcja newslettera | Wzory umów, kodeksy, klasyfikacje
  
© Copyright 2000 - 2008 Biegły Rewident Bernadeta Wenda. All Rights Reserved.