biuro rachunkowe Kraków 9 usługi księgowe Kraków 22
usługi księgowe Krakówbiuro rachunkowe Krakówusługi księgowebiuro rachunkoweusługi księgowe Kraków 2biuro rachunkowe Kraków 11
usługi księgowe Kraków
News

Promocja 2008
02,2008
Dla Naszych Nowych Klientów, którzy podpiszą z nami umowę na świadczenie usług na rok 2008 gwarantujemy 50% upust cenowy za pierwszy miesiąc usług!!!

>> szczegóły

Promocja dla stałych klientów
02.2008
Miesiąc za darmo!!!

>> szczegóły
| Subskrypcja newslettera | Wzory umów, kodeksy, klasyfikacje | Polityka prywatności | Mapa serwisu |
 


USTAWA o podatku dochodowym od osób prawnych. (tekst jednolity)

z dnia 15 lutego 1992 r.

<< WSTECZ <SPIS TREŚCI>

 
 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 (496)

WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH

Pozycja

Stawka %

Symbol KŚT (grupa lub podgrupa, lub rodzaj)

Nazwa środków trwałych

Powiązanie z KRŚT

1

2

3

4

5

01

1,5

11

Budynki mieszkalne

15, 16

 

 

122

Lokale mieszkalne

 

 

2,5

10

Budynki niemieszkalne

10,11,12

 

 

 

 

13,14,15

 

 

 

 

17,18,19

 

 

110

Z rodzaju 110 placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy opieki

154

159

 

 

 

społecznej bez opieki medycznej

 

 

 

121

Lokale niemieszkalne

 

 

4,5

102

Podziemne garaże i zadaszone parkingi

227

 

 

 

oraz budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże)

293

 

 

104

Zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne, zbiorniki i komory podziemne

200

202

 

 

 

(z wyłączeniem budynków

203

 

 

 

magazynowych i naziemnych)

205

 

 

 

 

209

 

 

 

 

220

 

 

 

 

221

 

 

 

 

222

 

10

103

Kioski towarowe o kubaturze poniżej

500 m3

125

 

 

 

- trwale związane z gruntem

 

 

 

109

Domki kempingowe, budynki zastępcze

169

 

 

 

- trwale związane z gruntem

198

 

 

010

Plantacje wikliny

001

02

2,5

224

Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji,

250

 

 

 

doków stałych zalądowionych, wałów

251

 

 

 

i grobli

253

 

 

 

 

254

 

 

 

 

255

 

 

 

 

259

 

 

 

 

293

 

 

 

 

297

 

 

21

Budowle sklasyfikowane jako budowle do uzdatniania wód, z wyjątkiem studni wierconych

256

 

 

290

Budowle sportowe i rekreacyjne, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych

28

 

 

291

Wieże przeciwpożarowe

291

 

 

225

Melioracje podstawowe

01

 

 

226

Melioracje szczegółowe

01

 

4,5

2

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych

2

 

10

211

Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych

651

 

 

221

Urządzenia zabezpieczające ruch pociągów

680

 

14

202

Z rodzaju 202 wieże ekstrakcyjne

507

 

20

200

Z rodzaju 200 wieże wiertnicze, wieżomaszty

510

03

7

3

Kotły i maszyny energetyczne

3

 

14

323

Silniki spalinowe na paliwo lekkie

323

 

 

324

Silniki spalinowe na paliwo ciężkie

324

 

 

325

Silniki spalinowe na paliwo gazowe

325

 

 

326

Silniki powietrzne

326

 

 

343

Z rodzaju 343 zespoły elektroenergetyczne przenośne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie

343

 

 

344

Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie

344

 

 

349

Reaktory jądrowe

349

04

7

431

431 - 0 filtry (prasy) błotniarki

431

 

 

 

431 - 4 cedzidła mechaniczne

 

 

 

450

Piece do przerobu surowców (z wyjątkiem 450 - 50 piece do przerobu surowca wielokomorowe)

450

 

 

451

Piece do przetwarzania paliw (z wyjątkiem 451 - 0 piece koksownicze)

451

 

 

454

Piece do wypalania tunelowe

454

 

 

475

Aparaty bębnowe

475

 

 

477

Suszarki komorowe: 477-0 do 4 oraz 477-6 do 8

477

 

10

4

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

4

 

14

41

Obrabiarki do metali

40,41

 

 

44

Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów

44

 

 

46

Aparaty do wymiany ciepła (z wyjątkiem rodzaju 465 i 469-0)

46

 

 

47

Maszyny, urządzenia i aparaty do operacji i procesów materiałowych (z wyjątkiem rodzaju 474, 475, 477-0 do 4 i 6-8 oraz 479-0)

47

 

18

449

Z rodzaju 449-90 urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów elektryczne i przepływomierze składowe do cieczy i paliw płynnych

449

 

 

465

Z rodzaju 465 wymienniki płynów obiegowych przy produkcji sody

465

 

 

469

469-0 chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu

469

 

 

474

Kolumny nitracyjne i denitracyjne

474

 

 

479

479-0 odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu

479

 

 

481

Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrogalwanicznym

481

 

 

482

Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym

482

 

 

484

484-0 urządzenia do spawania i napawania łukowego w ochronie gazów oraz do spawania i napawania plazmowego

484

 

 

 

Z rodzaju 484-1 wytwornice acetylenowe przenośne wysokiego ciśnienia

484-3 zgrzewarki oporowe i tarcicowe

 

 

 

 

Z rodzaju 484-6 urządzenia do metalizacji natryskowej i do natryskiwania tworzywami sztucznymi

 

 

 

490

Maszyny i urządzenia do przygotowywania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne

490

 

 

492

Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami

492

 

 

493

Z rodzaju 493 roboty przemysłowe

493

 

20

434

434-01 maszyny do zamykania słoi

Z rodzaju 434-02 maszyny do zamykania puszek

434

 

 

465

Wymienniki przeponowe rurowe sklasyfikowane jako chłodnice kwasu siarkowego

465

 

30

491

Zespoły komputerowe

491

05

7

506

506-1 i 506-2 aparaty do rektyfikacji powietrza

506

 

 

507

507-2 i 507-3 krystalizatory

507

 

 

 

507-4 komory potne

 

 

 

548

548-0 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji materiału zecerskiego

548

 

 

583

583-0 koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla

583

 

 

 

583-1 koparki w piaskowniach przemysłu węglowego

 

 

10

512

Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych

512

 

 

513

Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej rud i węgla

513

 

 

514

514-0 maszyny i urządzenia aglomerowni

514

 

 

 

514-1 maszyny i urządzenia wielkopiecowe

 

 

 

 

514-2 maszyny i urządzenia hutnicze stalowni

 

 

 

 

Z rodzaju 514-3 do 6 nożyce hutnicze do cięcia na gorąco, tabor hutniczy, walcowniczy

 

 

 

 

514-9 inne maszyny, urządzenia i aparaty hutnicze

 

 

 

520

Z rodzaju 520 maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego:

520

 

 

 

520-0 i 520-1 traki ramowe i tarczowe

 

 

 

 

520-2 cyrkulaki

 

 

 

 

520-3 szlifierki

 

 

 

 

520-4 tokarki i wiertarki do kamienia

 

 

 

 

520-5 kombajny do robót przygotowawczych

 

 

 

523

Maszyny i urządzenia przemysłu cementowego

523

 

 

525

525-31 autoklawy

525

 

 

529

Z rodzaju 529 maszyny i urządzenia do produkcji materiałów budowlanych:

529

 

 

 

529-81 do produkcji elementów z lastryko

 

 

 

 

529-82 do produkcji sztucznego kamienia

 

 

 

56

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych

56

 

 

582

Z rodzaju 582-1 pojemniki do bitumu stalowe powyżej 20.000 l pojemności oraz z rodzaju 582-2 odśnieżarki o mocy silników powyżej 120 KM

582

 

14

50

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego

50

 

 

517

Maszyny i urządzenia torfiarskie

517

 

 

52

Maszyny dla przemysłu surowców mineralnych

52

 

 

53

Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych

53

 

 

54

Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny i aparaty papiernicze i poligraficzne

54

 

 

55

Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych oraz do obróbki skóry i produkcji z niej

55

 

 

561

561-6 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napoi

561

 

 

568

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piekarniczego (z wyjątkiem 568-40 do 48)

568

 

 

57

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych

57

 

 

59

Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej

59

 

18

505

505-1 piece prażalnicze fluidezyjne

505

 

 

51

Maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz geodezyjne i kartograficzne

51

 

 

58

Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

58

 

20

506

506-3 odgazowywacze

506

 

 

510

Maszyny i urządzenia wiertnicze

510

 

 

511

Obudowy zmechanizowane

511

 

 

518

Z rodzaju 518 aparaty i urządzenia do:

518

 

 

 

518-01 pomiarów magnetycznych

 

 

 

 

518-02 pomiarów geologicznych

 

 

 

 

518-03 pomiarów sejsmicznych i radiometrycznych

 

 

 

 

518-1 elektrycznego profilowania odwiertów, karotażu gazowego, perforacji otworów wiertniczych

 

 

 

535

Z rodzaju 535-0 aparaty specjalne do wytwarzania kwasu wolframowego i maszyny do redukcyjnych, próżniowych i specjalnych wytopów metali

535

 

 

 

Z rodzaju 535-1 maszyny do produkcji węglanów i past emulsyjnych

 

 

 

 

Z rodzaju 535-7 urządzenia do produkcji półprzewodników

 

 

 

579

579-000 dystrybutory

579

 

 

 

579-003 młynki młotkowe

 

 

 

 

579-01 maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych na mąkę pastewną i tłuszcze utylizacyjne

 

 

 

 

579-09 inne maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych

 

 

 

580

Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych

580

 

 

581

Maszyny do robót budowlanych

581

 

 

582

582-3 szczotki mechaniczne i osprzęt do utrzymania dróg

582

 

25

501

501-0 aparaty szklane i porcelanowe do destylacji

501

 

 

 

501-1 porcelanowe młyny kulowe

 

 

 

511

Maszyny górnicze, z wyłączeniem obudów zmechanizowanych

511

 

 

524

Z rodzaju 524 piece do topienia żużla wielkopiecowego i bazaltu

524

 

 

571

571-8 autoklawy do hydrolizy

571

 

 

 

571-30 i 571-31 neutralizatory stalowe oraz neutralizatory i hydrolizatory betonowe lub murowane

 

 

 

581

581-2 wibratory

581

 

 

 

581-4 wibromłoty oraz z rodzaju 581-3 zacieraczki do tynku

 

06

4,5

600

Zbiorniki naziemne ceglane

600

 

 

601

Zbiorniki naziemne betonowe (z wyjątkiem z wykładziną chemoodporną dla kwasu ponitracyjnego)

601

 

 

623

623-7 urządzenia telefoniczne systemów nośnych na liniach WN

623

 

 

641

Z rodzaju 641-7 wyciągi kopalniane (bez wyciągów przy głębieniu szybów)

641

 

 

648

Towarowe kolejki linowe i dźwignie linowe

648

 

 

657

Akumulatory hydrauliczne

657

 

 

660

Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane

660

 

10

6

Urządzenia techniczne

6

 

18

61

Z podgrupy 61 urządzenia rozdzielcze

610

 

 

 

i aparatura energii elektrycznej przewoźna

do 615

 

 

641

Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne oraz nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki (z wyjątkiem rodzaju 641-63 oraz z rodzaju 641-7 wyciągniki kopalniane łącznie z wyciągami przy głębieniu szybów, a także wyciągi kolei i kolejek linowych)

641

 

 

662

662-1 projektory przenośne 16 mm i 35 mm

662

 

 

681

Kontenery

681

 

20

629

Telefony komórkowe

629

 

 

669

Kasy fiskalne i rejestrujące (z wyjątkiem zaliczonych do poz. 04 -zespoły komputerowe)

669

 

 

633

Baterie akumulatorów elektrycznych stacjonarnych

633

 

 

634

Baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych

634

 

 

662

662-5 ekrany kinowe

662

 

 

644

644-0 do 4 przenośniki w kopalniach i zakładach przetwórczych rud i węgla

644

 

 

664

Z rodzaju 664 urządzenia do przeprowadzania badań technicznych

664

 

25

644

644-0 przenośniki zgrzebłowe ciężkie i lekkie

644

07

7

70

Kolejowy tabor szynowy naziemny

70

 

 

71

Kolejowy tabor szynowy podziemny

71

 

 

72

Tramwajowy tabor szynowy

72

 

 

73

Pozostały tabor szynowy naziemny

73

 

 

77

Tabor pływający

77

 

14

700

700-7 drezyny i przyczepy do drezyn

700-7

 

 

710

710-01 lokomotywy akumulatorowe

710

 

 

 

 

do 03

 

 

 

710-02 i 710-03 lokomotywy ognioszczelne

710-02

 

 

 

i typu "Karlik"

i 710-03

 

 

 

710-10 do 14 wozy kopalniane

710-10

 

 

 

 

do 14

 

 

770

770-13 kontenerowce

770-13

 

 

773

773-1010 wodoloty

773-1010

 

 

780

Samoloty

780

 

 

781

Śmigłowce

781

 

 

743

Samochody specjalne

743

 

 

745

Z rodzaju 745 trolejbusy i samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym

745

 

 

746

Ciągniki

746

 

 

747

Naczepy

747

 

 

748

Przyczepy

748

 

 

 

 

750

 

 

 

 

751

 

 

 

 

752

 

 

 

 

753

 

 

 

 

754

 

 

76

Pozostały tabor bezszynowy (wózki jezdniowe akumulatorowe, widłowe i inne wózki jezdniowe

76

 

18

745

Z rodzaju 745 pozostałe samochody o napędzie elektrycznym

745

 

 

783

Balony

783

 

 

788

Inne środki transportu lotniczego

788

 

 

79

Środki transportu pozostałe

 

 

20

740

Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe

740

 

 

741

Samochody osobowe

741

 

 

742

Samochody ciężarowe

742

 

 

744

Autobusy i autokary

744

 

 

782

Szybowce

782

08

10

805

Z rodzaju 805 wyposażenie kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych oraz instrumenty muzyczne

805

 

 

806

Kioski, budki, baraki, domki kempingowe - niezwiązane trwale z gruntem

806

 

14

803

803-0 do 1 maszyny biurowe

803

 

 

 

803-30 dalekopisy do maszyn matematycznych

 

 

20

8

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

8

 

25

801

801-0 elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do przeprowadzania badań laboratoryjnych

801

 

 

802

802-0 aparaty i sprzęt do hydro- i mechanoterapii

802

 

 

804

Z rodzaju 804 wyposażenie cyrkowe

804

Objaśnienia:

    1.   Za pogorszone warunki używania budynków i budowli, o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, uważa się używanie tych środków trwałych pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zużycia obiektu.

  2.   Za złe warunki używania budynków i budowli, o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy, uważa się używanie tych środków trwałych pod wpływem niszczących środków chemicznych, a zwłaszcza gdy służą one produkcji, wytwarzaniu lub przechowywaniu żrących środków chemicznych. Dotyczy to również przypadków silnego działania na budynek lub budowlę niszczących środków chemicznych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w postaci oparów, których źródłem są inne obiekty znajdujące się w pobliżu.

  3.   Przez maszyny, urządzenia i środki transportu wymagające szczególnej sprawności technicznej, o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 2 ustawy, rozumie się te obiekty, które używane są w pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym, używane w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, pod ziemią lub innych wskazujących na bardziej intensywne zużycie.

  4.   Przez maszyny i urządzenia grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 3 ustawy, rozumie się maszyny, urządzenia i aparaturę, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostałą aparaturę naukowo-badawczą i doświadczalno-produkcyjną.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2 (497)

TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

Lp.

Rodzaje i rozmiary upraw i produkcji

1

2

1

Uprawy w szklarniach ogrzewanych lub nie ogrzewanych - powyżej 25 m2 powierzchni ogólnej

2

Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych - powyżej 50 m2 powierzchni ogólnej

3

Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej

4

Drób rzeźny: kurczęta, gęsi, kaczki, indyki - powyżej 100 sztuk

5

Drób nieśny - powyżej 80 sztuk:

a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym)

b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym)

c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym)

d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym)

e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym)

f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych)

6

Wylęgarnie drobiu: kurczęta, gęsi, kaczki, indyki - bez względu na liczbę sztuk uzyskanych z wylęgu

7

Zwierzęta futerkowe:

a) lisy, jenoty, norki, tchórzofretki, szynszyle - 1 samica stada

  podstawowego i powyżej

b) nutrie - powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego

c) króliki - powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego

8

Zwierzęta laboratoryjne: szczury białe, myszy białe - bez względu na liczbę sprzedanych sztuk

9

Jedwabniki - produkcja kokonów 1 dm3 i powyżej

10

Pasieki - powyżej 80 rodzin

11

Uprawy roślin "in vitro" - 1 m2 powierzchni półek i powyżej

12

Hodowla entomofagów - 1 m2 powierzchni upraw roślin żywicielskich i powyżej

13

Hodowla dżdżownic - 1 m2 powierzchni łoża hodowlanego i powyżej

14

Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:

a) krowy - powyżej 5 sztuk

b) cielęta - powyżej 10 sztuk

c) bydło rzeźne - powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów)

d) tuczniki - powyżej 50 sztuk

e) prosięta i warchlaki - powyżej 50 sztuk

f) chów i hodowla owiec - powyżej 10 sztuk matek

g) tucz owiec - powyżej 15 sztuk

h) konie rzeźne - 1 sztuka i powyżej

i) konie hodowlane - 1 sztuka stada podstawowego i powyżej

j) hodowla ryb akwariowych - powyżej 700 dm3 objętości akwarium,

  obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi

k) hodowla psów rasowych - 1 sztuka stada podstawowego i powyżej

l) hodowla kotów rasowych - 1 sztuka stada podstawowego i powyżej

ZAŁĄCZNIK Nr 3 (498)

LISTA PODMIOTÓW, DO KTÓRYCH MAJĄ ZASTOSOWANIE ART. 10 UST. 6, ART. 12 UST. 11, ART. 15 UST. 8, ART. 16 UST. 9, ART. 25A UST. 2 USTAWY

Lp.

Państwo członkowskie

Unii Europejskiej

Zakres podmiotowy

1

2

3

1

Królestwo Belgii

spółki ustanowione według prawa belgijskiego, określane jako: "société anynome"/"naamloze vennootschap", "société en commandite par actions"/"commandiaire vennootschap op aandelen", "société privée a responsabilité limitée"/"besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" jak również podmioty prawa publicznego, które działają według prawa prywatnego

2

Królestwo Danii

spółki ustanowione według prawa duńskiego, określane jako: "aktieselskab", "anpartsslskab"

3

Królestwo Hiszpanii

spółki ustanowione według prawa hiszpańskiego, określane jako: "sociedad anónima", "sociedad comaditaria por acciones", "sociedad de responsabilidad limitada", jak również podmioty prawa publicznego, które działają według prawa prywatnego

4

Królestwo Niderlandów

spółki ustanowione według prawa holenderskiego, określane jako: "naamloze vennootschap", "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid"

5

Królestwo Szwecji

spółki ustanowione według prawa szwedzkiego, określane jako: "aktiebolag", "bankaktiebolag", "foersaekringsaktiebolag"

6

Republika Malty

spółki ustanowione według prawa maltańskiego, określane jako: "Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata", "Sojetajiet en commandite li 1-kapital taghhom maqsum fazzjonijiet"

7

Republika Austrii

spółki ustanowione według prawa austriackiego, określane jako: "Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung"

8

Republika Cypryjska

spółki ustanowione według prawa cypryjskiego: "εταιρείες" zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym

9

Republika Czeska

spółki ustanowione według prawa czeskiego, określane jako: "akciová společnost",

"společnost s ručením omezeným"

10

Republika Estońska

spółki ustanowione według prawa estońskiego, określane jako: "täisühing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts", "tulundusühistu"

11

Republika Federalna Niemiec

spółki ustanowione według prawa niemieckiego, określane jako: "Aktiengesellschaft", "Komanditgesellschaft auf Aktien", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "bergrechtliche Gewerkschaft";

12

Republika Finlandii

spółki ustanowione według prawa fińskiego, określane jako: "osakeyhtioe/aktiebolag", "osuuskunta/andelslag", "saeaestoepankki/sparbank" oraz "vakuutusyhtioe/foersaekringsbolag"

13

Republika Francuska

spółki ustanowione według prawa francuskiego, określane jako: "société anonyme", "société en commandite par actions", "société a responsabilité limitée", jak również państwowe zakłady i przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe

14

Republika Grecka

spółki ustanowione według prawa greckiego, określane jako: "anonymi etaireia"

15

Irlandia

spółki ustanowione według prawa irlandzkiego, określane jako: "public companies limited by shares or by guarantee", "private companies limited by shares or by guarantee", podmioty zarejestrowane zgodnie z Industrial and Provident Societies Acts lub "building societies" zarejestrowane zgodnie z Building Societies Acts

16

Republika Litewska

spółki ustanowione według prawa litewskiego

17

Republika Łotewska

spółki ustanowione według prawa łotewskiego, określane jako: "akciju sabiedriba", "sabiedriba ar ierobežotu atbildibu"

18

Republika Portugalska

spółki ustanowione według prawa portugalskiego, mające formę spółek handlowych, handlowych spółek prawa cywilnego lub inne, utworzone według prawa portugalskiego, osoby prawne, które są przedsiębiorstwami przemysłowo-handlowymi

19

Republika Słowacka

spółki ustanowione według prawa słowackiego, określane jako: "Akciová spoločnost",

"Spoločnost s ručenim obmedzeným", "Komanditna spoločnost"

20

Republika Słowenii

spółki ustanowione według prawa słoweńskiego, określane jako: "delniška družba", "komanditna družba", "družba z omejeno odgovornostjo"

21

Republika Węgierska

spółki ustanowione według prawa węgierskiego, określane jako: "közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös vállalat", "korlátolt

felelősségű társaság", "részvénytársaság", "egyesülés", "közhasznú társaság", "szövetkezet"

22

Republika Włoska

spółki ustanowione według prawa włoskiego, określane jako: "societa per azioni", "societa in accomandita per azioni", "societa a responsabilita limitata", jak również państwowe i prywatne przedsiębiorstwa przemysłowo-handlowe

23

Wielkie Księstwo Luksemburga

spółki ustanowione według prawa luksemburskiego, określane jako: "société anynome", "société en commandite par actions", "société a responsabilité limitée"

24

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

spółki ustanowione według prawa Zjednoczonego Królestwa

25

 

spółdzielnie zawiązane na podstawie rozporządzenia nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE L 207 z 18.08.2003)

 

ZAŁĄCZNIK Nr 4 (499)  

LISTA PODMIOTÓW, DO KTÓRYCH MA ZASTOSOWANIE ART. 20 UST. 14 I ART. 22 UST. 6 USTAWY

Lp.

Państwo

Zakres podmiotowy

1

2

3

1

Królestwo Belgii

spółki utworzone według prawa belgijskiego, określane jako: "société anonyme"/"naamloze vennootschap", "société en commandite par actions"/"commanditaire vennootschap op aandelen", "société privée a responsabilité limitée"/"besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative a responsabilité limitée"/"coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative a responsabilité

illimitée"/"coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid", "société en nom collectif"/"vennootschap onder firma", "société en commandite simple"/"gewone commanditaire vennootschap", przedsiębiorstwa publiczne, które przybrały jedną z wymienionych wyżej form prawnych, i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa belgijskiego podlegające opodatkowaniu belgijskim podatkiem dochodowym od osób prawnych

2

Królestwo Danii

spółki utworzone według prawa duńskiego, określane jako: "aktieselskab" i "anpartsselskab", oraz inne spółki podlegające opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, w takim zakresie, w jakim ich dochód podlegający opodatkowaniu jest obliczany i opodatkowany zgodnie z ustawodawstwem podatkowym mającym zastosowanie do "aktieselskaber"

3

Królestwo Hiszpanii

spółki utworzone według prawa hiszpańskiego, określane jako: "sociedad anónima", "sociedad comanditaria por acciones", "sociedad de responsabilidad limitada", jak również podmioty prawa publicznego, które działają według prawa prywatnego, oraz inne podmioty utworzone zgodnie z przepisami prawa hiszpańskiego podlegające opodatkowaniu hiszpańskim podatkiem dochodowym od osób prawnych ("Impuesto sobre Sociedades")

4

Królestwo Niderlandów

spółki utworzone według prawa holenderskiego, określane jako: "naamloze vennnootschap", "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "Open commanditaire vennootschap", "Coöperatie", "onderlinge waarborgmaatschappij", "Fonds voor gemene rekening", "vereniging op coöperatieve grondslag" i "vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt", i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa holenderskiego podlegające opodatkowaniu holenderskim podatkiem dochodowym od osób prawnych

5

Królestwo Szwecji

spółki utworzone według prawa szwedzkiego, określane jako: "aktiebolag",

"försäkringsaktiebolag",

"ekonomiska föreningar",

"sparbanker", "ömsesidiga försäkringsbolag"

6

Republika Malty

spółki ustanowione według prawa maltańskiego, określane jako: "Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata", "Socjetajiet en commandite li 1-kapital taghhom maqsum fazzjonijiet"

7

Republika Austrii

spółki utworzone według prawa austriackiego, określane jako: "Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs-und Wirtschaftsgenossenschaften", "Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentliches Rechts", "Sparkassen", i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa austriackiego podlegające opodatkowaniu austriackim podatkiem dochodowym od osób prawnych

8

Republika Cypryjska

spółki ustanowione według prawa cypryjskiego: "εταιρείες" zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym

9

Republika Czeska

spółki ustanowione według prawa czeskiego, określane jako: "akciová společnost",

"společnost s ručenim omezeným"

10

Republika Estońska

spółki ustanowione według prawa estońskiego, określane jako: "täisühing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts", "tulundusühistu"

11

Republika Federalna Niemiec

spółki utworzone według prawa niemieckiego, określane jako: "Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft auf Aktien", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft", "betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentliches Rechts", i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa niemieckiego podlegające opodatkowaniu niemieckim podatkiem dochodowym od osób prawnych

12

Republika Finlandii

spółki utworzone według prawa fińskiego, określone jako: "osakeyhtiö"/"aktiebolag", "osuuskunta"/"andelslag",

"säästöpankki"/"sparbank" i

"vakuutusyhtiö"/"försäkringsbolag"

13

Republika Francuska

spółki utworzone według prawa francuskiego, określane jako: "société anonyme", "société en commandite par actions", "société a responsabilité limitée", "sociétés par actions simplifiées", "sociétés d'assurances mutuelles", "caisses d'épargne et de prévoyance", "sociétés civiles", które automatycznie podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych,

"coopératives", "unions de coopératives", przemysłowe i handlowe instytucje publiczne oraz przedsiębiorstwa i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa francuskiego podlegające opodatkowaniu francuskim podatkiem dochodowym od osób prawnych

14

Republika Grecka

spółki utworzone według prawa greckiego, określane jako: "ανώνυμη εταιρεία", "εταιρεία περιωρισμένης υθύνης (Ε.Π.Ε.)", i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa greckiego podlegające opodatkowaniu greckim podatkiem dochodowym od osób prawnych

15

Irlandia

spółki utworzone lub istniejące według prawa irlandzkiego, podmioty zarejestrowane zgodnie z Industrial and Provident Societies Act, "building societies" zarejestrowane zgodnie z Building Societies Acts i "trustee savings banks" w rozumieniu Trustee Savings Banks z 1989 r.

16

Republika Litewska

spółki ustanowione według prawa litewskiego

17

Republika Łotewska

spółki ustanowione według prawa łotewskiego, określane jako: "akciju sabiedriba", "sabiedriba ar ierobežotu atbildibu"

18

Republika Portugalska

spółki utworzone według prawa portugalskiego będące spółkami handlowymi lub spółki prawa cywilnego posiadające formę handlową oraz spółdzielnie i przedsiębiorstwa publiczne

19

Republika Słowacka

spółki ustanowione według prawa słowackiego, określane jako: "Akciová spoločnost",

"Spoločnost s ručenfm obmedzeným", "Komanditná spoločnost"

20

Republika Słowenii

spółki ustanowione według prawa słoweńskiego, określane jako: "delniška družba", "komanditna družba", "družba z omejeno odgovornostjo"

21

Republika Węgierska

spółki ustanowione według prawa węgierskiego, określane jako: "közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös vállalat", "korlátolt

felelosségű társaság", "részvénytársaság", "egyesülés", "szövetkezet"

22

Republika Włoska

spółki utworzone według prawa włoskiego, określane jako: "societa per azioni", "societa in accomandita per azioni", "societa a responsibilita limitata", "societá cooperative", "societa di mutua assicurazione", oraz podmioty publiczne i prywatne, których działalność jest w całości lub w przeważającej części handlowa

23

Wielkie Księstwo Luksemburga

spółki utworzone według prawa luskemburskiego, określane jako: "société anonyme", "société en commandite par actions", "société a responsabilité limitée", "société coopérative", "société coopérative organisée comme une société anonyme", "association d'assurances mutuelles", "association d'épargne-pension", "entreprise de nature commerciale, industrielle ou miniére de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public", i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego podlegające opodatkowaniu luksemburskim podatkiem dochodowym od osób prawnych

24

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

spółki ustanowione według prawa Zjednoczonego Królestwa

25

Konfederacja Szwajcarska

spółki utworzone według prawa szwajcarskiego, określane jako:

"société anonyme"/"Aktiengesellschaft"/"societá anonima",

"société a responsibilité limitée"/"Gesellschaft mit beschränkter Haftung"/"societá a responsibilitá limitata",

"société en commandite par actions"/"Kommanditaktiengesellschaft"/

"societá in accomandita per azioni

 

ZAŁĄCZNIK Nr 5 (500)

LISTA PODMIOTÓW, DO KTÓRYCH MAJĄ ZASTOSOWANIE ART. 21 UST. 8 USTAWY

Lp.

Państwo

Zakres podmiotowy

1

2

3

1

Królestwo Belgii

Spółki ustanowione według prawa belgijskiego, określane jako: "naamloze vennootschap/société anonyme", "commanditaire vennootschap op aandelen/société en commandite par actions", "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid/société privée a

responsabilité limitée", oraz te podmioty prawa publicznego, które działają na podstawie prawa prywatnego

2

Królestwo Danii

spółki ustanowione według prawa duńskiego, określane jako: "aktieselskab", "anpartsslskab"

3

Królestwo Hiszpanii

spółki ustanowione według prawa hiszpańskiego, określane jako: "sociedad anonima", "sociedad comanditaria por acciones", "sociedad de responsabilidad limitada", oraz te podmioty prawa publicznego, które działają na podstawie prawa prywatnego

4

Królestwo Niderlandów

spółki ustanowione według prawa holenderskiego, określane jako: "naamloze vennootschap" i "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid"

5

Królestwo Szwecji

spółki ustanowione według prawa szwedzkiego, określane jako: "aktiebolag" oraz

"försäkringsaktiebolag"

6

Republika Malty

spółki ustanowione według prawa maltańskiego, określane jako: "Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata", "Socjetajiet en commandite li 1-kapital taghhom maqsum fazzjonijiet"

7

Republika Austrii

spółki ustanowione według prawa austriackiego, określane jako: "Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung"

8

Republika Cypryjska

spółki ustanowione według prawa cypryjskiego, określane jako: spółki zgodnie z prawem spółek, korporacyjne podmioty publiczne, a także jakiekolwiek inne podmioty, które są traktowane jak spółki zgodnie przepisami o podatku dochodowym

9

Republika Czeska

spółki ustanowione według prawa czeskiego, określane jako: "akciová společnost",

"společnost s ručenim omezeným", "veřejna obchodni společnost", "komanditni společnost", "družstvo"

10

Republika Estońska

spółki ustanowione według prawa estońskiego, określane jako: "täisähing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts", "tulundusühistu"

11

Republika Federalna Niemiec

spółki ustanowione według prawa niemieckiego, określane jako: "Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft auf Aktien", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung" i "bergrechtliche Gewerkschaft"

12

Republika Finlandii

spółki ustanowione według prawa fińskiego, określane jako: "osakeyhtioe/aktiebolag", "osuuskunta/andelslag", "saeaestepankki/sparbank" oraz "vakuutusyhtioe/foersaekringsbolag"

13

Republika Francuska

spółki prawa francuskiego, określane jako:

"société anonyme, société en commandite par actions", "société a responsabilité limitée", oraz przemysłowe i handlowe zakłady i przedsiębiorstwa publiczne

14

Republika Grecka

spółki ustanowione według prawa greckiego, określane jako: "ανώνυμη εταιρία"

15

Irlandia

spółki ustanowione według prawa irlandzkiego, określane jako: "public companies limited by shares or by guarantee", "private companies limited by shares or by guarantee", podmioty zarejestrowane zgodnie z Industrial and Provident Societies Acts lub "building societies" zarejestrowane zgodnie z Building Societies Acts

16

Republika Litewska

spółki ustanowione według prawa litewskiego

17

Republika Łotewska

spółki ustanowione według prawa łotewskiego, określane jako: "akciju sabiedriba", "sabiedriba ar ierobežotu atbildibu"

18

Republika Portugalska

utworzone według prawa portugalskiego spółki handlowe lub spółki prawa cywilnego mające formę handlową oraz spółdzielnie i przedsiębiorstwa publiczne

19

Republika Słowacka

spółki ustanowione według prawa słowackiego, określane jako: "Akciová spoločnost", "Spoloćnost s ručenim obmedzeným", Komanditná spoločnost", "Verejná obchodná spoločnost",

"družstvo"

20

Republika Słowenii

spółki ustanowione według prawa słoweńskiego, określane jako: "delniška družba", "komanditna delniška družba", "komanditna družba", "družba z omejeno odgovornostjo", "družba z neomejeno odgovornostjo"

21

Republika Węgierska

spółki ustanowione według prawa węgierskiego, określane jako: "közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös vállalat", "korlátolt

felelosségű társaság", "részvénytársaság", "egyesülés", "közhasznú társaság", "szövetkezet"

22

Republika Włoska

spółki utworzone według prawa włoskiego, określane jako: "societa per azioni", "societa in accomandita per azioni", "societa a responsabilita limitata", oraz podmioty publiczne i prywatne wykonujące działalność przemysłową i handlową

23

Wielkie Księstwo Luksemburga

spółki utworzone według prawa luksemburskiego, określane jako: "société anonyme", "société en commandite par actions" i "société a responsabilité limitée"

24

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

spółki ustanowione według prawa Zjednoczonego Królestwa

25

Konfederacja Szwajcarska

spółki utworzone według prawa szwajcarskiego, określane jako:

"société anonyme"/"Aktiengesellschaft"/"societá anonima",

"société a responsibilité limitée"/"Gesellschaft mit beschränkter Haftung"/"societá a responsibilitá limitata",

"société en commandite par actions"/"Kommanditaktiengesellschaft"/

"societá in accomandita per azioni

1)  Art. 1 zmieniony przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.106.1150) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2002 r.

2)  Art. 1 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

3)  Art. 1 ust. 3 dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

4)  Art. 1a zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

5)  Art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. a) zmieniona przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

6)  Art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. b):

- zmieniona przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniona przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

7)  Art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. c) zmieniona przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

8)  Art. 1a ust. 2 pkt 2 zmieniony przez art. 9 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.

9)  Art. 1a ust. 2 pkt 3 lit. a) zmieniona przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

10)  Art. 1a ust. 2 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret trzecie ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

11)  Art. 1a ust. 2a dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

12)  Art. 1a ust. 3 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

13)  Art. 1a ust. 3 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

14)  Art. 1a ust. 4 zmieniony przez art. 9 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.

15)  Art. 1a ust. 5 zmieniony przez art. 9 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.

16)  Art. 1a ust. 8:

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez art. 9 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.

17)  Art. 1a ust. 9 zmieniony przez art. 9 pkt 1 lit. d) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.

18)  Art. 1a ust. 11 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

19)  Art. 1a ust. 12 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

20)  Art. 2 ust. 1 pkt 4 dodany przez art. 16 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz.U.06.183.1353) z dniem 1 stycznia 2007 r.

21)  Art. 2 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

22)  Art. 2 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

23)  Art. 2 ust. 6 dodany przez art. 1 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

24)  Art. 4a dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

25)  Art. 4a pkt 5 dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.169.1384) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

26)  Art. 4a pkt 5 lit. f) dodana przez art. 42 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U.05.78.684) z dniem 21 maja 2005 r.

27)  Art. 4a pkt 6 dodany przez art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.

28)  Art. 4a pkt 7 dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

29)  Art. 4a pkt 8 dodany przez art. 34 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.05.169.1420) z dniem 7 października 2005 r.

30)  Art. 4a pkt 9 dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

31)  Art. 4a pkt 10 dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

32)  Art. 4a pkt 11 dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

33)  Art. 4a pkt 12 dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

34)  Art. 4b dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

35)  Art. 5 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

36)  Art. 6 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

37)  Art. 6 ust. 1 pkt 8 skreślony przez art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.02.25.253) z dniem 1 kwietnia 2002 r.

38)  Art. 6 ust. 1 pkt 10 zmieniony przez art. 303 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U.04.146.1546) z dniem 1 lipca 2004 r.

39)  Art. 6 ust. 1 pkt 13 zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

40)  Art. 6 ust. 1 pkt 14 uchylony przez art. 1 pkt 2 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

41)  Art. 6 ust. 2:

- zmieniony przez art. 172 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U.02.74.676) z dniem 29 czerwca 2002 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zdanie wstępne zmienione przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

42)  Art. 6 ust. 2 pkt 1 skreślony przez art. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

43)  Art. 6 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

44)  Art. 7 ust. 3 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

45)  Art. 7 ust. 3 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

46)  Art. 7 ust. 3 pkt 4 zmieniony przez art. 2 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.106.1150) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2001 r.

47)  Art. 7 ust. 3 pkt 5 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

48)  Art. 7 ust. 4 zmieniony przez art. 2 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.106.1150) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2001 r.

49)  Art. 7 ust. 4a zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

50)  Art. 7a ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

51)  Art. 8 ust. 1 zmieniony przez art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.

52)  Art. 9 ust. 1a dodany przez art. 16 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz.U.06.183.1353) z dniem 1 stycznia 2007 r.

53)  Art. 9 ust. 2b:

- zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

54)  Art. 9a dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

55)  Art. 9a ust. 2 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

56)  Art. 9a ust. 5a dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

57)  Art. 9b dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

58)  Art. 10 ust. 1:

- zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. a) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

59)  Art. 10 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

60)  Art. 10 ust. 1 pkt 7:

- dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.93.894) zmieniającej nin. ustawę z dniem przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

- zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

61)  Art. 10 ust. 1b dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

62)  Art. 10 ust. 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. c) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

63)  Art. 10 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

64)  Art. 10 ust. 3 skreślony przez art. 1 pkt 5 lit. d) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

65)  Art. 10 ust. 4:

- dodany przez art. 1 pkt 6 lit. c) ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. e) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

66)  Art. 10 ust. 5:

- dodany przez art. 1 pkt 6 lit. c) ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. f) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

67)  Art. 10 ust. 5 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. c) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

68)  Art. 10 ust. 5 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. c) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

69)  Art. 10 ust. 6 dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

70)  Art. 11 ust. 3a dodany przez art. 7 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.05.143.1199) z dniem 1 stycznia 2006 r.

71)  Art. 11 ust. 4:

- zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

- zdanie wstępne zmienione przez art. 7 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.05.143.1199) z dniem 1 stycznia 2006 r.

72)  Art. 11 ust. 4a dodany przez art. 1 pkt 7 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

73)  Art. 11 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

74)  Art. 11 ust. 5a dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

75)  Art. 11 ust. 5b dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

76)  Art. 11 ust. 7 uchylony przez art. 1 pkt 6 lit. c) ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

77)  Art. 11 ust. 7a uchylony przez art. 1 pkt 6 lit. c) ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

78)  Art. 11 ust. 8a dodany przez art. 1 pkt 7 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

79)  Art. 12 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

80)  Art. 12 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

81)  Art. 12 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez art. 2 pkt 2 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.169.1384) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

82)  Art. 12 ust. 1 pkt 4a dodany przez art. 1 pkt 7 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

83)  Art. 12 ust. 1 pkt 4b dodany przez art. 1 pkt 7 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

84)  Art. 12 ust. 1 pkt 4c dodany przez art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.106.1150) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2001 r.

85)  Art. 12 ust. 1 pkt 4d dodany przez art. 1 pkt 6 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

86)  Art. 12 ust. 1 pkt 4e dodany przez art. 1 pkt 6 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

87)  Art. 12 ust. 1 pkt 4f:

- dodany przez art. 1 pkt 6 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez art. 113 lit. a) ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U.04.29.257) z dniem 1 maja 2004 r.

88)  Art. 12 ust. 1 pkt 4g dodany przez art. 1 pkt 5 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

89)  Art. 12 ust. 1 pkt 5a dodany przez art. 1 pkt 7 lit. a) ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

90)  Art. 12 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez art. 2 pkt 2 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.169.1384) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

91)  Art. 12 ust. 1 pkt 7:

- dodany przez art. 1 pkt 1 lit a) tiret trzecie ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

92)  Art. 12 ust. 1 pkt 8 dodany przez art. 1 pkt 6 lit. a) tiret trzecie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

93)  Art. 12 ust. 1 pkt 9:

- dodany przez art. 1 pkt 6 lit. a) tiret trzecie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

94)  Art. 12 ust. 1b dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

95)  Art. 12 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

96)  Art. 12 ust. 2a uchylony przez art. 1 pkt 8 lit. c) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

97)  Art. 12 ust. 3:

- zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. b) ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

98)  Art. 12 ust. 3a:

- dodany przez art. 1 pkt 6 lit. c) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. b) ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. e) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

99)  Art. 12 ust. 3b uchylony przez art. 1 pkt 7 lit. c) ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

100)  Art. 12 ust. 3c:

- dodany przez art. 1 pkt 6 lit. c) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. f) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

101)  Art. 12 ust. 3d:

- dodany przez art. 1 pkt 7 lit. d) ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. f) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

102)  Art. 12 ust. 3e dodany przez art. 1 pkt 8 lit. g) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

103)  Art. 12 ust. 4 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. e) tiret pierwsze ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

104)  Art. 12 ust. 4 pkt 4:

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. b) tiret pierwsze ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

105)  Art. 12 ust. 4 pkt 8 zmieniony przez art. 2 pkt 2 lit. b) tiret pierwsze ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.169.1384) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

106)  Art. 12 ust. 4 pkt 8 lit. b) zmieniona przez art. 1 pkt 7 lit. e) tiret drugie ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

107)  Art. 12 ust. 4 pkt 10 zmieniony przez art. 113 lit. b) ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U.04.29.257) z dniem 1 maja 2004 r.

108)  Art. 12 ust. 4 pkt 10a zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. b) tiret drugie ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

109)  Art. 12 ust. 4 pkt 11:

- zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. c) tiret pierwsze ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. d) tiret pierwsze ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

110)  Art. 12 ust. 4 pkt 12:

- zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. c) tiret drugie ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. d) tiret drugie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

111)  Art. 12 ust. 4 pkt 13 dodany przez art. 1 pkt 7 lit. c) tiret trzecie ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

112)  Art. 12 ust. 4 pkt 14:

- dodany przez art. 1 pkt 6 lit. d) tiret trzecie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. b) tiret trzecie ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

113)  Art. 12 ust. 4 pkt 15 dodany przez art. 2 pkt 2 lit. b) tiret drugie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.169.1384) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

114)  Art. 12 ust. 4 pkt 15 lit. c) dodana przez art. 303 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U.04.146.1546) z dniem 1 lipca 2004 r.

115)  Art. 12 ust. 4 pkt 16 dodany przez art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.03.96.874) z dniem 1 stycznia 2004 r.

116)  Art. 12 ust. 4 pkt 17 dodany przez art. 10 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego (Dz.U.04.6.39) z dniem 30 stycznia 2004 r.

117)  Art. 12 ust. 4 pkt 18 dodany przez art. 34 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.05.169.1420) z dniem 7 października 2005 r.

118)  Art. 12 ust. 4 pkt 19 dodany przez art. 34 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.05.169.1420) z dniem 7 października 2005 r.

119)  Art. 12 ust. 4 pkt 20 zmieniony przez art. 189 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.05.183.1538) z dniem 24 października 2005 r.

120)  Art. 12 ust. 4a skreślony przez art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.106.1150) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2001 r.

121)  Art. 12 ust. 4b dodany przez art. 1 pkt 6 lit. e) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

122)  Art. 12 ust. 4c dodany przez art. 1 pkt 7 lit. f) ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

123)  Art. 12 ust. 4d:

- dodany przez art. 2 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.93.894) zmieniającej nin. ustawę z dniem przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

- zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. h) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

124)  Art. 12 ust. 4e dodany przez art. 303 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U.04.146.1546) z dniem 1 lipca 2004 r.

125)  Art. 12 ust. 5:

- zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. d) ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. g) ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. c) ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

126)  Art. 12 ust. 5a dodany przez art. 1 pkt 5 lit. d) ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

127)  Art. 12 ust. 6 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. e) ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

128)  Art. 12 ust. 6a dodany przez art. 1 pkt 5 lit. e) ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

129)  Art. 12 ust. 7 skreślony przez art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.106.1150) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2001 r.

130)  Art. 12 ust. 8 skreślony przez art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.106.1150) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2001 r.

131)  Art. 12 ust. 9 dodany przez art. 303 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U.04.146.1546) z dniem 1 lipca 2004 r.

132)  Art. 12 ust. 10 dodany przez art. 1 pkt 5 lit. f) ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

133)  Art. 12 ust. 11 dodany przez art. 1 pkt 5 lit. f) ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

134)  Art. 13 ust. 2 pkt 3 dodany przez art. 34 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.05.169.1420) z dniem 7 października 2005 r.

135)  Art. 14 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

136)  Art. 14 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

137)  Art. 14 ust. 5 skreślony przez art. 1 pkt 8 lit. c) ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

138)  Art. 15 ust. 1:

- zmieniony przez art. 1 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

139)  Art. 15 ust. 1a uchylony przez art. 1 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

140)  Art. 15 ust. 1b pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

141)  Art. 15 ust. 1c skreślony przez art. 7 ustawy z dnia 8 grudnia 2000 r. (Dz.U.00.122.1315) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 stycznia 2001 r.

142)  Art. 15 ust. 1e pkt 5:

- zmieniony przez art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.02.25.253) z dniem 1 kwietnia 2002 r.

- zmieniony przez art. 24 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U.06.157.1119) z dniem 19 września 2006 r.

143)  Art. 15 ust. 1f pkt 2:

- zmieniony przez art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.02.25.253) z dniem 1 kwietnia 2002 r.

- zmieniony przez art. 24 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U.06.157.1119) z dniem 19 września 2006 r.

144)  Art. 15 ust. 1g pkt 2:

- zmieniony przez art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.02.25.253) z dniem 1 kwietnia 2002 r.

- zmieniony przez art. 24 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U.06.157.1119) z dniem 19 września 2006 r.

145)  Art. 15 ust. 1h zmieniony przez art. 303 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U.04.146.1546) z dniem 1 lipca 2004 r.

146)  Art. 15 ust. 1i:

- dodany przez art. 1 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

147)  Art. 15 ust. 1j dodany przez art. 1 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

148)  Art. 15 ust. 1k dodany przez art. 1 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

149)  Art. 15 ust. 1k pkt 1a dodany przez art. 34 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.05.169.1420) z dniem 7 października 2005 r.

150)  Art. 15 ust. 1l:

- dodany przez art. 1 pkt 7 lit. a) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

151)  Art. 15 ust. 1ł dodany przez art. 1 pkt 7 lit. a) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

152)  Art. 15 ust. 1m dodany przez art. 1 pkt 7 lit. a) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

153)  Art. 15 ust. 1n dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

154)  Art. 15 ust. 1o dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

155)  Art. 15 ust. 1p:

- dodany przez art. 303 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U.04.146.1546) z dniem 1 lipca 2004 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 listopada 2004 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

156)  Art. 15 ust. 1q dodany przez art. 1 pkt 6 lit. c) ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 listopada 2004 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

157)  Art. 15 ust. 1r dodany przez art. 34 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.05.169.1420) z dniem 7 października 2005 r.

158)  Art. 15 ust. 2a dodany przez art. 1 pkt 7 lit. b) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

159)  Art. 15 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

160)  Art. 15 ust. 4a dodany przez art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U.05.179.1484) z dniem 1 stycznia 2006 r.

161)  Art. 15 ust. 4b dodany przez art. 1 pkt 9 lit. e) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

162)  Art. 15 ust. 4c dodany przez art. 1 pkt 9 lit. e) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

163)  Art. 15 ust. 4d dodany przez art. 1 pkt 9 lit. e) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

164)  Art. 15 ust. 4e dodany przez art. 1 pkt 9 lit. e) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

165)  Art. 15 ust. 7 dodany przez art. 1 pkt 7 lit. c) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

166)  Art. 15 ust. 8 dodany przez art. 1 pkt 6 lit. d) ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

167)  Art. 15a dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

168)  Art. 16 ust. 1 pkt 2 skreślony przez art. 2 pkt 5 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.106.1150) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2001 r.

169)  Art. 16 ust. 1 pkt 3 skreślony przez art. 2 pkt 5 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.106.1150) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2001 r.

170)  Art. 16 ust. 1 pkt 4:

- zmieniony przez art. 1 pkt 10 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 2 pkt 5 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.106.1150) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2002 r.

171)  Art. 16 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez art. 1 pkt 10 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

172)  Art. 16 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez art. 1 pkt 10 lit. a) tiret trzecie ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

173)  Art. 16 ust. 1 pkt 8:

- zmieniony przez art. 1 pkt 10 lit. a) tiret czwarte ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

- zmieniony przez art. 189 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.05.183.1538) z dniem 24 października 2005 r.

174)  Art. 16 ust. 1 pkt 8a skreślony przez art. 1 pkt 10 lit. a) tiret piąte ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

175)  Art. 16 ust. 1 pkt 8b:

- dodany przez art. 1 pkt 10 lit. a) tiret szóste ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

176)  Art. 16 ust. 1 pkt 8c dodany przez art. 1 pkt 8 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

177)  Art. 16 ust. 1 pkt 8d dodany przez art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.93.894) zmieniającej nin. ustawę z dniem przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

178)  Art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. c) uchylona przez art. 207 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.04.210.2135) z dniem 1 października 2004 r.

179)  Art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. e) dodana przez art. 303 pkt 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U.04.146.1546) z dniem 1 lipca 2004 r.

180)  Art. 16 ust. 1 pkt 19a dodany przez art. 1 pkt 8 lit. a) tiret trzecie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

181)  Art. 16 ust. 1 pkt 19b dodany przez art. 56 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U.05.25.202) z dniem 1 stycznia 2006 r.

182)  Art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b) zmieniona przez art. 1 pkt 10 lit. a) tiret siódme ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

183)  Art. 16 ust. 1 pkt 26 zmieniony przez art. 2 pkt 3 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.169.1384) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

184)  Art. 16 ust. 1 pkt 26a dodany przez art. 1 pkt 8 lit. a) tiret piąte ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

185)  Art. 16 ust. 1 pkt 27 zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. a) tiret szóste ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

186)  Art. 16 ust. 1 pkt 28 zmieniony przez art. 1 pkt 11 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

187)  Art. 16 ust. 1 pkt 30 lit. a) zmieniona przez art. 1 pkt 8 lit. a) tiret siódme ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

188)  Art. 16 ust. 1 pkt 31 skreślony przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.01.110.1190) z dniem 1 stycznia 2002 r.

189)  Art. 16 ust. 1 pkt 33 zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. a) tiret ósme ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

190)  Zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 3 i art. 94 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U.99.82.928), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.

191)  Art. 16 ust. 1 pkt 37 lit. c) dodana przez art. 1 pkt 8 lit. a) tiret dziewiąte ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

192)  Art. 16 ust. 1 pkt 39 zmieniony przez art. 1 pkt 10 lit. a) tiret dziewiąte ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

193)  Art. 16 ust. 1 pkt 43 zmieniony przez art. 2 pkt 3 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.169.1384) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

194)  Art. 16 ust. 1 pkt 43 lit. b) zmieniona przez art. 1 pkt 9 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

195)  Art. 16 ust. 1 pkt 46 zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

196)  Art. 16 ust. 1 pkt 47 zmieniony przez art. 1 pkt 10 lit. a) tiret dziesiąte ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

197)  Art. 16 ust. 1 pkt 48 zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. a) tiret trzecie ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

198)  Art. 16 ust. 1 pkt 49:

- zmieniony przez art. 1 pkt 10 lit. a) tiret jedenaste ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 2 pkt 5 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.106.1150) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2002 r.

199)  Art. 16 ust. 1 pkt 51:

- zmieniony przez art. 1 pkt 10 lit. a) tiret jedenaste ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 9 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

200)  Art. 16 ust. 1 pkt 57 zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. a) tiret czwarte ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

201)  Art. 16 ust. 1 pkt 57a dodany przez art. 1 pkt 7 lit. a) tiret piąte ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

202)  Art. 16 ust. 1 pkt 58:

- zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. a) tiret dziesiąte ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.03.96.874) z dniem 1 stycznia 2004 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 9 lit. a) tiret trzecie ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

- zmieniony przez art. 34 pkt 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.05.169.1420) z dniem 7 października 2005 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 11 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

203)  Art. 16 ust. 1 pkt 59 zdanie wstępne zmienione przez art. 1 pkt 9 lit. a) tiret czwarte ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

204)  Art. 16 ust. 1 pkt 60 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

205)  Art. 16 ust. 1 pkt 61 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

206)  Art. 16 ust. 1 pkt 62 uchylony przez art. 185 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U.03.45.391) z dniem 1 kwietnia 2003 r.

207)  Art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. a) zmieniona przez art. 1 pkt 9 lit. a) tiret piąte ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

208)  Art. 16 ust. 1 pkt 63 tiret pierwsze zmienione przez art. 1 pkt 7 lit. a) tiret szóste ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

209)  Art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) dodana przez art. 1 pkt 8 lit. a) tiret jedenaste ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

210)  Art. 16 ust. 1 pkt 65 uchylony przez art. 1 pkt 11 lit. a) tiret trzecie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

211)  Art. 16 ust. 1a skreślony przez art. 1 pkt 10 lit. b) ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

212)  Art. 16 ust. 1b dodany przez art. 1 pkt 10 lit. c) ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

213)  Art. 16 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

214)  Art. 16 ust. 2a pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

215)  Art. 16 ust. 2a pkt 1 lit. a) zmieniona przez art. 1 pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

216)  Art. 16 ust. 2a pkt 1 lit. b) zmieniona przez art. 1 pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

217)  Art. 16 ust. 2a pkt 2 zdanie wstępne zmienione przez art. 2 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.169.1384) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

218)  Art. 16 ust. 2b zmieniony przez art. 2 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.169.1384) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

219)  Art. 16 ust. 2c dodany przez art. 2 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.169.1384) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

220)  Art. 16 ust. 2d dodany przez art. 2 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.169.1384) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

221)  Art. 16 ust. 3:

- zmieniony przez art. 1 pkt 10 lit. d) ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. c) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez art. 2 pkt 3 lit. e) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.169.1384) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

222)  Art. 16 ust. 3a uchylony przez art. 1 pkt 11 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

223)  Art. 16 ust. 3b dodany przez art. 2 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.106.1150) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2001 r.

224)  Art. 16 ust. 3c dodany przez art. 2 pkt 3 lit. f) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.169.1384) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

225)  Art. 16 ust. 3d:

- dodany przez art. 2 pkt 3 lit. f) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.169.1384) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U.05.78.684) z dniem 21 maja 2005 r.

226)  Art. 16 ust. 3e dodany przez art. 2 pkt 3 lit. f) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.169.1384) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

227)  Art. 16 ust. 3f dodany przez art. 2 pkt 3 lit. f) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.169.1384) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

228)  Art. 16 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

229)  Art. 16 ust. 7:

- zmieniony przez art. 1 pkt 10 lit. f) ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

230)  Art. 16 ust. 7a uchylony przez art. 1 pkt 7 lit. b) ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

231)  Art. 16 ust. 7b:

- dodany przez art. 1 pkt 9 lit. e) ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. c) ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

232)  Art. 16 ust. 7c dodany przez art. 1 pkt 7 lit. d) ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

233)  Art. 16 ust. 7d dodany przez art. 1 pkt 7 lit. d) ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

234)  Art. 16 ust. 7e dodany przez art. 189 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.05.183.1538) z dniem 24 października 2005 r.

235)  Art. 16 ust. 7f dodany przez art. 189 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.05.183.1538) z dniem 24 października 2005 r.

236)  Art. 16 ust. 9 dodany przez art. 1 pkt 7 lit. e) ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

237)  Art. 16a ust. 1 tiret zmienione przez art. 2 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.106.1150) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2001 r.

238)  Art. 16a ust. 2 pkt 3 zmieniony przez art. 2 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.106.1150) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2001 r.

239)  Art. 16b ust. 1 tiret zmienione przez art. 2 pkt 7 lit. a) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.106.1150) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2001 r.

240)  Art. 16b ust. 1 pkt 6 zmieniony przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

241)  Art. 16b ust. 2 pkt 1 skreślony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

242)  Art. 16b ust. 2 pkt 2 lit. b) zmieniona przez art. 2 pkt 7 lit. b) tiret pierwsze ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.106.1150) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2001 r.

243)  Art. 16b ust. 2 pkt 2 lit. c) zmieniona przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

244)  Art. 16b ust. 2 pkt 4 zmieniony przez art. 2 pkt 7 lit. b) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.106.1150) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2001 r.

245)  Art. 16d ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

246)  Art. 16e ust. 1 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 11 lit. a) ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

247)  Art. 16e ust. 1 pkt 4:

- zmieniony przez art. 1 pkt 11 lit. b) ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

248)  Art. 16f ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

249)  Art. 16f ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

250)  Art. 16g ust. 1 pkt 1a dodany przez art. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

251)  Art. 16g ust. 1 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 11 lit. a) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

252)  Art. 16g ust. 1 pkt 5 dodany przez art. 1 pkt 14 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

253)  Art. 16g ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 12 lit. a) ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

254)  Art. 16g ust. 3 zmieniony przez art. 140 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.04.54.535) z dniem 1 maja 2004 r.

255)  Art. 16g ust. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 14 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

256)  Art. 16g ust. 9 zmieniony przez art. 1 pkt 11 lit. b) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

257)  Art. 16g ust. 10 zmieniony przez art. 1 pkt 14 lit. c) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

258)  Art. 16g ust. 10a dodany przez art. 1 pkt 14 lit. d) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

259)  Art. 16g ust. 10b dodany przez art. 1 pkt 14 lit. d) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

260)  Art. 16g ust. 11 zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

261)  Art. 16g ust. 12 zmieniony przez art. 1 pkt 14 lit. e) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

262)  Art. 16g ust. 13 zmieniony przez art. 1 pkt 11 lit. c) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

263)  Art. 16g ust. 15 skreślony przez art. 1 pkt 11 lit. d) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

264)  Art. 16g ust. 16 dodany przez art. 1 pkt 11 lit. e) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

265)  Art. 16g ust. 17 dodany przez art. 1 pkt 11 lit. e) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

266)  Art. 16g ust. 18 dodany przez art. 1 pkt 11 lit. e) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

267)  Art. 16g ust. 19 dodany przez art. 1 pkt 11 lit. e) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

268)  Art. 16g ust. 20 dodany przez art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz.U.06.183.1353) z dniem 1 stycznia 2007 r.

269)  Art. 16h ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 12 lit. a) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

270)  Art. 16h ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 12 lit. b) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

271)  Art. 16h ust. 3a dodany przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

272)  Art. 16h ust. 3b dodany przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

273)  Art. 16h ust. 4 dodany przez art. 1 pkt 12 lit. c) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

274)  Art. 16h ust. 5 dodany przez art. 1 pkt 12 lit. c) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

275)  Art. 16i ust. 2 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

276)  Art. 16i ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

277)  Art. 16i ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

278)  Art. 16j ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez art. 1 pkt 14 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

279)  Art. 16j ust. 1 pkt 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 14 lit. a) ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 16 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

280)  Art. 16j ust. 1 pkt 3:

- zmieniony przez art. 1 pkt 14 lit. b) ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 14 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 16 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

281)  Art. 16j ust. 1 pkt 4 dodany przez art. 1 pkt 16 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

282)  Art. 16j ust. 5 skreślony przez art. 1 pkt 14 lit. b) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

283)  Art. 16k ust. 1:

- zmieniony przez art. 1 pkt 15 lit. a) ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 17 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

284)  Art. 16k ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 15 lit. b) ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

285)  Art. 16k ust. 4-6 uchylone przez art. 1 pkt 17 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

286)  Art. 16k ust. 7 dodany przez art. 1 pkt 17 lit. c) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

287)  Art. 16k ust. 8 dodany przez art. 1 pkt 17 lit. c) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

288)  Art. 16k ust. 9 dodany przez art. 1 pkt 17 lit. c) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

289)  Art. 16k ust. 10 dodany przez art. 1 pkt 17 lit. c) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

290)  Art. 16k ust. 11 dodany przez art. 1 pkt 17 lit. c) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

291)  Art. 16k ust. 12 dodany przez art. 1 pkt 17 lit. c) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

292)  Art. 16ł ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

293)  Art. 16ł ust. 4 zmieniony przez art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.106.1150) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2001 r.

294)  Art. 16ł ust. 5 zmieniony przez art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.106.1150) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2001 r.

295)  Art. 16ł ust. 6:

- zmieniony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.106.1150) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2001 r.

296)  Art. 16m ust. 1 pkt 3 zmieniony przez art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U.05.179.1484) z dniem 1 stycznia 2006 r.

297)  Art. 17 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 17 lit. a) ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

298)  Art. 17 ust. 1 pkt 2 uchylony przez art. 1 pkt 13 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

299)  Art. 17 ust. 1 pkt 4d zmieniony przez art. 1 pkt 9 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

300)  Art. 17 ust. 1 pkt 4f uchylony przez art. 1 pkt 13 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r., z tym że zwolnienie, o którym mowa w pkt 4f w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r., stosuje się do dnia 31 grudnia 2006 r. w zakresie i na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2003 r. - zob. art. 5 ust. 1 i 4 ustawy zmieniającej.

301)  Art. 17 ust. 1 pkt 4h-4j uchylone przez art. 1 pkt 13 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r., z tym że zwolnienia, o których mowa w pkt 4h-4j w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r., stosuje się do dnia 31 grudnia 2006 r. w zakresie i na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2003 r. - zob. art. 5 ust. 1 i 4 ustawy zmieniającej.

302)  Art. 17 ust. 1 pkt 4k:

- zmieniony przez art. 4 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U.00.86.958) z dniem 17 listopada 2000 r.

- zmieniony przez art. 5 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.03.217.2124) z dniem 1 stycznia 2004 r.

- zmieniony przez art. 22 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U.05.179.1484) z dniem 1 stycznia 2006 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 18 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

303)  Art. 17 ust. 1 pkt 4ł-4o uchylone przez art. 1 pkt 13 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r., z tym że zwolnienia, o których mowa w pkt 4ł-4o w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r., stosuje się do dnia 31 grudnia 2006 r. w zakresie i na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2003 r. - zob. art. 5 ust. 1 i 4 ustawy zmieniającej.

304)  Art. 17 ust. 1 pkt 4p:

- zmieniony przez art. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. (Dz.U.00.122.1324) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 czerwca 2001 r.

- zmieniony przez art. 185 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U.03.45.391) z dniem 1 kwietnia 2003 r.

305)  Art. 17 ust. 1 pkt 4r uchylony przez art. 1 pkt 18 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

306)  Art. 17 ust. 1 pkt 4s uchylony przez art. 1 pkt 13 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

307)  Art. 17 ust. 1 pkt 4t uchylony przez art. 1 pkt 18 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

308)  Art. 17 ust. 1 pkt 4u dodany przez art. 1 pkt 16 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

309)  Art. 17 ust. 1 pkt 4w uchylony przez art. 1 pkt 13 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r., z tym że zwolnienie, o którym mowa w pkt 4w w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r., stosuje się do dnia 31 grudnia 2006 r. w zakresie i na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2003 r. - zob. art. 5 ust. 1 i 4 ustawy zmieniającej.

310)  Art. 17 ust. 1 pkt 4x-4z uchylone przez art. 1 pkt 18 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

311)  Art. 17 ust. 1 pkt 5a dodany przez art. 61 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U.05.155.1298) z dniem 1 stycznia 2006 r.

312)  Art. 17 ust. 1 pkt 6-6b uchylone przez art. 1 pkt 13 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r., z tym że zwolnienia, o których mowa w pkt 6a i 6b w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r., stosuje się do dnia 31 grudnia 2006 r. w zakresie i na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2003 r. - zob. art. 5 ust. 1 i 4 ustawy zmieniającej.

313)  Art. 17 ust. 1 pkt 6c dodany przez art. 9 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.03.96.874) z dniem 1 stycznia 2004 r.

314)  Art. 17 ust. 1 pkt 7 uchylony przez art. 1 pkt 13 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r., z tym że zwolnienie, o którym mowa w pkt 7 w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r., stosuje się do dnia 31 grudnia 2006 r. w zakresie i na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2003 r. - zob. art. 5 ust. 1 i 4 ustawy zmieniającej.

315)  Art. 17 ust. 1 pkt 8 uchylony przez art. 1 pkt 13 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r., z tym że zwolnienie, o którym mowa w pkt 8 w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r., stosuje się do dnia 31 grudnia 2006 r. w zakresie i na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2003 r. - zob. art. 5 ust. 1 i 4 ustawy zmieniającej.

316)  Art. 17 ust. 1 pkt 11 uchylony przez art. 1 pkt 13 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

317)  Art. 17 ust. 1 pkt 13 uchylony przez art. 1 pkt 13 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

318)  Art. 17 ust. 1 pkt 14 uchylony przez art. 1 pkt 13 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r., z tym że zwolnienie, o którym mowa w pkt 14 w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r., stosuje się do dnia 31 grudnia 2006 r. w zakresie i na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2003 r. - zob. art. 5 ust. 1 ustawy zmieniającej.

319)  Art. 17 pkt 14a dodany przez art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.01.125.1363) z dniem 14 listopada 2001 r.

320)  Art. 17 ust. 1 pkt 14b uchylony przez art. 1 pkt 13 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r., z tym że zwolnienie, o którym mowa w pkt 14b w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r., stosuje się do dnia 31 grudnia 2006 r. w zakresie i na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2003 r. - zob. art. 5 ust. 1 ustawy zmieniającej.

321)  Art. 17 ust. 1 pkt 21:

- zmieniony przez art. 1 pkt 17 lit. b) ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.01.125.1363) z dniem 14 listopada 2001 r.

322)  Art. 17 ust. 1 pkt 23:

- zmieniony przez art. 1 pkt 17 lit. c) ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 16 lit. a) tiret piąte ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

323)  Art. 17 ust. 1 pkt 25 uchylony przez art. 1 pkt 13 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r., z tym że zwolnienie, o którym mowa w pkt 25 w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r., stosuje się do dnia 31 grudnia 2006 r. w zakresie i na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2003 r. - zob. art. 5 ust. 1 ustawy zmieniającej.

324)  Art. 17 ust. 1 pkt 27 uchylony przez art. 185 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U.03.45.391) z dniem 1 kwietnia 2003 r.

325)  Art. 17 ust. 1 pkt 28 uchylony przez art. 1 pkt 13 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

326)  Art. 17 ust. 1 pkt 29 uchylony przez art. 1 pkt 13 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r., z tym że zwolnienie, o którym mowa w pkt 29 w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r., stosuje się do dnia 31 grudnia 2006 r. w zakresie i na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2003 r. - zob. art. 5 ust. 1 ustawy zmieniającej.

327)  Art. 17 ust. 1 pkt 31 skreślony przez art. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 2000 r. o uchyleniu ustawy o funduszach przemysłowych i ich prywatyzacji w związku z reformą systemu ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.00.60.703) z dniem 27 lipca 2000 r.

328)  Art. 17 ust. 1 pkt 32 skreślony przez art. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 2000 r. o uchyleniu ustawy o funduszach przemysłowych i ich prywatyzacji w związku z reformą systemu ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.00.60.703) z dniem 27 lipca 2000 r.

329)  Art. 17 ust. 1 pkt 33 uchylony przez art. 1 pkt 13 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r., z tym że zwolnienie, o którym mowa w pkt 33 w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r., stosuje się do dnia 31 grudnia 2006 r. w zakresie i na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2003 r. - zob. art. 5 ust. 1 i 4 ustawy zmieniającej.

330)  Art. 17 ust. 1 pkt 34:

- dodany przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.00.117.1228) z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 13 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

- zmieniony przez art. 49 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.04.123.1291) z dniem 31 maja 2004 r.

331)  Art. 17 ust. 1 pkt 35 uchylony przez art. 1 pkt 13 lit. a) tiret trzecie ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r., z tym że zwolnienie, o którym mowa w pkt 35 w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r., stosuje się do dnia 31 grudnia 2006 r. w zakresie i na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2003 r. - zob. art. 5 ust. 1 i 4 ustawy zmieniającej.

332)  Art. 17 ust. 1 pkt 36 dodany przez art. 1 pkt 13 lit. a) tiret czwarte ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

333)  Art. 17 ust. 1 pkt 37:

- zmieniony przez art. 11 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz.U.03.223.2218) z dniem 1 stycznia 2004 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 18 lit. a) tiret trzecie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 listopada 2006 r. - zob. również art. 11 ustawy zmieniającej.

334)  Art. 17 ust. 1 pkt 39 dodany przez art. 1 pkt 9 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

335)  Art. 17 ust. 1 pkt 40 dodany przez art. 1 pkt 9 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

336)  Art. 17 ust. 1 pkt 41 dodany przez art. 19 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz.U.05.57.491) z dniem 7 sierpnia 2005 r.

337)  Art. 17 ust. 1 pkt 42 dodany przez art. 34 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.05.169.1420) z dniem 7 października 2005 r.

338)  Art. 17 ust. 1 pkt 43 dodany przez art. 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U.06.94.651) z dniem 6 lipca 2006 r.

339)  Art. 17 ust. 1 pkt 44 dodany przez art. 1 pkt 18 lit. a) tiret czwarte ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

340)  Art. 17 ust. 1 pkt 45 dodany przez art. 1 pkt 18 lit. a) tiret czwarte ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

341)  Art. 17 ust. 1 pkt 46 dodany przez art. 1 pkt 18 lit. a) tiret czwarte ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

342)  Art. 17 ust. 1 pkt 47 dodany przez art. 1 pkt 18 lit. a) tiret czwarte ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

343)  Art. 17 ust. 1 pkt 48 dodany przez art. 1 pkt 18 lit. a) tiret czwarte ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

344)  Art. 17 ust. 1 pkt 49 dodany przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U.06.251.1847) z dniem 1 stycznia 2007 r.

345)  Art. 17 ust. 1a zdanie wstępne zmienione przez art. 1 pkt 16 lit. b) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

346)  Art. 17 ust. 1a pkt 1a dodany przez art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.106.1150) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2001 r.

347)  Art. 17 ust. 1b zmieniony przez art. 1 pkt 16 lit. c) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

348)  Art. 17 ust. 1c pkt 1:

- zmieniony przez art. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U.00.103.1100) z dniem 28 lutego 2001 r.

- zmieniony przez art. 22 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U.05.179.1484) z dniem 1 stycznia 2006 r.

349)  Art. 17 ust. 1d pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 13 lit. b) ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

350)  Art. 17 ust. 1e dodany przez art. 9 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.03.96.874) z dniem 1 stycznia 2004 r.

351)  Art. 17 ust. 1e pkt 2 zmieniony przez art. 189 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.05.183.1538) z dniem 24 października 2005 r.

352)  Art. 17 ust. 1e pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

353)  Art. 17 ust. 1f dodany przez art. 9 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.03.96.874) z dniem 1 stycznia 2004 r.

354)  Art. 17 ust. 2 uchylony przez art. 1 pkt 13 lit. c) ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r., z tym że ust. 2 w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r., zachowuje moc do dnia 31 grudnia 2006 r. - zob. art. 5 ust. 2 ustawy zmieniającej.

355)  Zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 3 i art. 94 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U.99.82.928), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.

356)  Art. 17 ust. 3 uchylony przez art. 1 pkt 13 lit. c) ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

357)  Art. 17 ust. 4 dodany przez art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.00.117.1228) z dniem 1 stycznia 2001 r.

358)  Art. 17 ust. 5 dodany przez art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.00.117.1228) z dniem 1 stycznia 2001 r.

359)  Art. 17 ust. 6:

- dodany przez art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.00.117.1228) z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 13 lit. d) ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 18 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

360)  Art. 17 ust. 7 dodany przez art. 34 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.05.169.1420) z dniem 7 października 2005 r.

361)  Art. 17 ust. 8 dodany przez art. 1 pkt 18 lit. c) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

362)  Art. 17 ust. 9 dodany przez art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U.06.251.1847) z dniem 1 stycznia 2007 r.

363)  Art. 17 ust. 10 dodany przez art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U.06.251.1847) z dniem 1 stycznia 2007 r.

364)  Rozdział 4a dodany przez art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.106.1150) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2001 r.

365)  Art. 18 ust. 1 pkt 1:

- zmieniony przez art. 1 pkt 14 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 19 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

366)  Art. 18 ust. 1 pkt 2 skreślony przez art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.01.110.1190) z dniem 1 stycznia 2002 r.

367)  Art. 18 ust. 1 pkt 5 uchylony przez art. 1 pkt 14 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

368)  Art. 18 ust. 1 pkt 6 dodany przez art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.169.1384) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

369)  Art. 18 ust. 1 pkt 7 dodany przez art. 1 pkt 14 lit. a) tiret trzecie ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

370)  Art. 18 ust. 1a zmieniony przez art. 1 pkt 14 lit. b) ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

371)  Art. 18 ust. 1b zmieniony przez art. 9 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.03.96.874) z dniem 1 stycznia 2004 r.

372)  Art. 18 ust. 1c:

- dodany przez art. 9 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.03.96.874) z dniem 1 stycznia 2004 r.

- zmieniony przez art. 7 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.05.143.1199) z dniem 1 stycznia 2006 r.

373)  Art. 18 ust. 1d uchylony przez art. 7 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.05.143.1199) z dniem 1 stycznia 2006 r.

374)  Art. 18 ust. 1e dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

375)  Art. 18 ust. 1f dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

376)  Art. 18 ust. 1g:

- dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

- zmieniony przez art. 7 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.05.143.1199) z dniem 1 stycznia 2006 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 19 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

377)  Art. 18 ust. 1h dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

378)  Art. 18 ust. 1i dodany przez art. 7 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.05.143.1199) z dniem 1 stycznia 2006 r.

379)  Art. 18 ust. 1j dodany przez art. 1 pkt 19 lit. c) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

380)  Art. 18b dodany przez art. 22 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U.05.179.1484) z dniem 1 stycznia 2006 r.

381)  Art. 18b ust. 1 zmieniony przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.06.107.723) z dniem 5 lipca 2006 r., z tym że nin. przepis ma zastosowanie do dochodów uzyskanych (strat poniesionych) oraz wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 2006 r.

382)  Art. 18b ust. 2 zmieniony przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.06.107.723) z dniem 5 lipca 2006 r., z tym że nin. przepis ma zastosowanie do dochodów uzyskanych (strat poniesionych) oraz wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 2006 r.

383)  Art. 18b ust. 2a dodany przez art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.06.107.723) z dniem 5 lipca 2006 r., z tym że nin. przepis ma zastosowanie do dochodów uzyskanych (strat poniesionych) oraz wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 2006 r.

384)  Art. 18b ust. 7 zmieniony przez art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.06.107.723) z dniem 5 lipca 2006 r., z tym że nin. przepis ma zastosowanie do dochodów uzyskanych (strat poniesionych) oraz wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 2006 r.

385)  Art. 18c uchylony przez art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U.05.155.1298) z dniem 31 grudnia 2006 r. - zob. też wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2006 r. (Dz.U.06.136.970).

386)  Art. 19 ust. 1:

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. (Dz.U.02.200.1684) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

387)  Art. 19 ust. 2 uchylony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. (Dz.U.02.200.1684) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

388)  Art. 19 ust. 4 dodany przez art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

389)  Art. 20:

- zmieniony przez art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r., z tym że ust. 12 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 18 sierpnia 2006 r. - zob. art. 10 pkt 4 oraz art. 5 ustawy zmieniającej.

390)  Art. 20 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 20 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

391)  Art. 20 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 20 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

392)  Art. 20 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 20 lit. c) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

393)  Art. 20 ust. 4 uchylony przez art. 1 pkt 20 lit. d) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

394)  Art. 20 ust. 5 uchylony przez art. 1 pkt 20 lit. d) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

395)  Art. 20 ust. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 20 lit. e) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

396)  Art. 20 ust. 7 uchylony przez art. 1 pkt 20 lit. f) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

397)  Art. 20 ust. 8 zmieniony przez art. 1 pkt 20 lit. g) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

398)  Art. 20 ust. 9 zmieniony przez art. 1 pkt 20 lit. g) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

399)  Art. 20 ust. 10 zmieniony przez art. 1 pkt 20 lit. g) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

400)  Art. 20 ust. 11 zmieniony przez art. 1 pkt 20 lit. h) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

401)  Art. 20 ust. 12 zmieniony przez art. 1 pkt 20 lit. h) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

402)  Art. 20 ust. 13 uchylony przez art. 1 pkt 20 lit. i) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

403)  Art. 20 ust. 14 zmieniony przez art. 1 pkt 20 lit. j) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

404)  Art. 21 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 17 lit. a) ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

405)  Art. 21 ust. 1 pkt 2a:

- dodany przez art. 1 pkt 17 lit. a) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 17 lit. b) ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

406)  Art. 21 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 17 lit. b) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

407)  Art. 21 ust. 3 dodany przez art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.93.894) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2005 r., z tym że zwolnienie, o którym mowa w ust. 3 ma zastosowanie do przychodów (dochodów) uzyskanych od dnia 1 lipca 2013 r. - zob. art. 7 ustawy z dnia 18 listopada 2004 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.04.254.2533).

408)  Art. 21 ust. 3 pkt 1 lit. b) zmieniona przez art. 1 pkt 21 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

409)  Art. 21 ust. 3 pkt 4 lit. b) zmieniona przez art. 1 pkt 21 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

410)  Art. 21 ust. 4 dodany przez art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.93.894) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2005 r.

411)  Art. 21 ust. 5 dodany przez art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.93.894) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2005 r.

412)  Art. 21 ust. 6 dodany przez art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.93.894) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2005 r.

413)  Art. 21 ust. 7 dodany przez art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.93.894) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2005 r.

414)  Art. 21 ust. 8 dodany przez art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.93.894) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2005 r.

415)  Art. 22 ust. 1:

- zmieniony przez art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 18 lit. a) ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 22 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

416)  Art. 22 ust. 2 uchylony przez art. 1 pkt 22 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

417)  Art. 22 ust. 3 uchylony przez art. 1 pkt 22 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

418)  Art. 22 ust. 4:

- dodany przez art. 1 pkt 18 lit. b) ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 12 lit. a) ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

419)  Art. 22 ust. 4 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 22 lit. c) tiret pierwsze ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

420)  Art. 22 ust. 4 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 22 lit. c) tiret pierwsze ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

421)  Od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki wypłacającej dywidendę lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych ustala się w wysokości nie mniejszej niż 15%, zgodnie z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.04.254.2533).

422)  Art. 22 ust. 4 pkt 4 lit. b) zmieniona przez art. 1 pkt 22 lit. c) tiret drugie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

423)  Art. 22 ust. 4a:

- dodany przez art. 1 pkt 12 lit. b) ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

- zmieniony przez art. 1 pkt 22 lit. d) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

424)  Art. 22 ust. 4b:

- dodany przez art. 1 pkt 12 lit. b) ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

- zmieniony przez art. 1 pkt 22 lit. d) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

425)  Art. 22 ust. 4c:

- dodany przez art. 1 pkt 12 lit. b) ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 sierpnia 2006 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 22 lit. d) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

426)  Art. 22 ust. 5 uchylony przez art. 1 pkt 12 lit. c) ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

427)  Art. 22 ust. 6:

- dodany przez art. 1 pkt 12 lit. d) ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

- zmieniony przez art. 1 pkt 22 lit. e) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

428)  Art. 22a dodany przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

429)  Art. 23 uchylony przez art. 1 pkt 23 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

430)  Art. 25 ust. 1:

- zmieniony przez art. 1 pkt 18 lit. a) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez art. 9 pkt 5 lit. a) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 24 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

431)  Art. 25 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 24 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

432)  Art. 25 ust. 1b dodany przez art. 1 pkt 24 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

433)  Art. 25 ust. 1c dodany przez art. 1 pkt 24 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

434)  Art. 25 ust. 1d dodany przez art. 1 pkt 24 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

435)  Art. 25 ust. 1e dodany przez art. 1 pkt 24 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

436)  Art. 25 ust. 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 21 lit. a) ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 24 lit. c) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

437)  Art. 25 ust. 2a zmieniony przez art. 1 pkt 24 lit. c) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

438)  Art. 25 ust. 3:

- zmieniony przez art. 1 pkt 21 lit. b) ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 18 lit. b) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

439)  Art. 25 ust. 3a dodany przez art. 1 pkt 21 lit. c) ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

440)  Art. 25 ust. 4:

- zmieniony przez art. 1 pkt 18 lit. c) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 24 lit. d) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

441)  Art. 25 ust. 5:

- zmieniony przez art. 1 pkt 18 lit. d) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez art. 9 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.

442)  Art. 25 ust. 5 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 19 lit. a) ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

443)  Art. 25 ust. 6:

- zmieniony przez art. 1 pkt 18 lit. d) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 24 lit. e) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

444)  Art. 25 ust. 6a dodany przez art. 1 pkt 18 lit. e) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

445)  Art. 25 ust. 7 zdanie wstępne zmienione przez art. 1 pkt 18 lit. f) tiret pierwsze ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

446)  Art. 25 ust. 7 pkt 1:

- zmieniony przez art. 1 pkt 18 lit. f) tiret drugie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez art. 9 pkt 5 lit. c) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.

447)  Art. 25 ust. 7 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 24 lit. f) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

448)  Art. 25 ust. 7 pkt 4 skreślony przez art. 1 pkt 18 lit. f) tiret trzecie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

449)  Art. 25 ust. 7a:

- dodany przez art. 1 pkt 18 lit. g) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez art. 9 pkt 5 lit. c) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.

450)  Art. 25 ust. 8:

- zmieniony przez art. 1 pkt 21 lit. d) ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 18 lit. h) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

451)  Art. 25 ust. 9:

- dodany przez art. 1 pkt 21 lit. e) ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 18 lit. h) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

452)  Art. 25 ust. 10 dodany przez art. 1 pkt 18 lit. i) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

453)  Art. 25 ust. 11:

- dodany przez art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.169.1384) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2002 r.

- zmieniony przez art. 9 pkt 5 lit. d) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.

454)  Art. 25 ust. 12 dodany przez art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.169.1384) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2002 r.

455)  Art. 25 ust. 13 dodany przez art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.169.1384) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2002 r.

456)  Art. 25 ust. 14 dodany przez art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.169.1384) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2002 r.

457)  Art. 25 ust. 14 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 19 lit. b) ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

458)  Art. 25 ust. 14 pkt 4 zmieniony przez art. 207 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.04.210.2135) z dniem 1 października 2004 r.

459)  Art. 25 ust. 15 dodany przez art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.169.1384) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2002 r.

460)  Art. 25 ust. 16 dodany przez art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.169.1384) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2002 r.

461)  Art. 25 ust. 16 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 24 lit. g) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

462)  Art. 25a:

- dodany przez art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez art. 9 pkt 6 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

463)  Art. 25a ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 25 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

464)  Art. 26 ust. 1:

- zmieniony przez art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 20 lit. a) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 20 lit. a) ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 26 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

465)  Art. 26 ust. 1a zmieniony przez art. 1 pkt 20 lit. b) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

466)  Art. 26 ust. 1b:

- zmieniony przez art. 9 pkt 7 lit. a) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 20 lit. b) ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 26 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

467)  Art. 26 ust. 1c:

- dodany przez art. 1 pkt 15 lit. a) ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

- zmieniony przez art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.93.894) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2005 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 26 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

468)  Art. 26 ust. 1d dodany przez art. 1 pkt 26 lit. c) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

469)  Art. 26 ust. 1e dodany przez art. 1 pkt 26 lit. c) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

470)  Art. 26 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 20 lit. c) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

471)  Art. 26 ust. 3:

- zmieniony przez art. 9 pkt 7 lit. b) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 20 lit. c) ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 15 lit. b) ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

- zmieniony przez art. 7 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.05.143.1199) z dniem 1 stycznia 2006 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 26 lit. d) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

472)  Art. 26 ust. 3a:

- dodany przez art. 1 pkt 15 lit. c) ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

- zmieniony przez art. 7 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.05.143.1199) z dniem 1 stycznia 2006 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 26 lit. d) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

473)  Art. 26 ust. 3b:

- dodany przez art. 1 pkt 15 lit. c) ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

- zmieniony przez art. 7 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.05.143.1199) z dniem 1 stycznia 2006 r.

474)  Art. 26 ust. 3c:

- dodany przez art. 1 pkt 15 lit. c) ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

- zmieniony przez art. 7 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.05.143.1199) z dniem 1 stycznia 2006 r.

475)  Art. 26 ust. 3d:

- dodany przez art. 1 pkt 15 lit. c) ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

- zmieniony przez art. 7 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.05.143.1199) z dniem 1 stycznia 2006 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 26 lit. e) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

476)  Art. 26 ust. 4:

- zmieniony przez art. 1 pkt 20 lit. d) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 26 lit. f) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

477)  Art. 26 ust. 6:

- dodany przez art. 1 pkt 20 lit. e) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez art. 9 pkt 7 lit. c) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.03.137.1302) z dniem 1 września 2003 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 20 lit. d) ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 26 lit. g) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

478)  Art. 26 ust. 7 dodany przez art. 1 pkt 26 lit. h) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

479)  Art. 26a dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

480)  Art. 27 ust. 1:

- zmieniony przez art. 1 pkt 23 lit. a) ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 21 lit. a) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

481)  Art. 27 ust. 1b skreślony przez art. 1 pkt 21 lit. b) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

482)  Art. 27 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 21 lit. c) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

483)  Art. 27 ust. 3 dodany przez art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.05.143.1199) z dniem 1 stycznia 2006 r.

484)  Art. 27 ust. 4 dodany przez art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.05.143.1199) z dniem 1 stycznia 2006 r.

485)  Art. 28 zmieniony przez art. 1 pkt 21 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.202.1957) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.

486)  Art. 28 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 28 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

487)  Art. 28a dodany przez art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

488)  Art. 28a pkt 1:

- zmieniony przez art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 29 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.217.1589) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r.

489)  Art. 28a pkt 4 dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

490)  Art. 38a dodany przez art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Poręczeń Unijnych (Dz.U.04.121.1262) z dniem 15 czerwca 2004 r.

491)  Art. 38b dodany przez art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

492)  Art. 38c dodany przez art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

493)  Art. 40 ust. 2 pkt 4 skreślony przez art. 1 pkt 25 ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

494)  Utraci moc, z wyjątkiem art. 42, z dniem 1 stycznia 2001 r., stosownie do art. 99 pkt 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U.99.101.1178).

495)  Art. 40 ust. 2 pkt 8 zmieniony przez art. 47 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U.05.169.1419) z dniem 21 września 2005 r.

496)  Załącznik nr 1:

- zmieniony oraz według numeracji ustalonej przez art. 1 pkt 26 ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 23 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1179) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.

497)  Załącznik nr 2 dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.60.700) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.

498)  Załącznik nr 3:

- dodany przez art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

- zmieniony przez art. 189 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.05.183.1538) z dniem 24 października 2005 r.

499)  Załącznik nr 4:

- dodany przez art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

- zmieniony przez art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.05.143.1199) z dniem 2 sierpnia 2005 r., z tym że ma zastosowanie do przychodów (dochodów) uzyskanych od dnia 1 lipca 2005 r. - zob. art. 27 pkt 2 powołanej ustawy.

500)  Załącznik nr 5:

- dodany przez art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2533) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2005 r. - zob. też art. 5 ustawy zmieniającej.

- zmieniony przez art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.05.143.1199) z dniem 2 sierpnia 2005 r., z tym że ma zastosowanie do przychodów (dochodów) uzyskanych od dnia 1 lipca 2005 r. - zob. art. 27 pkt 2 powołanej ustawy.

<< WSTECZ <SPIS TREŚCI>

Powyższe informacje aktualizowane są okresowo i mogą być niezgodne z obowiązującym stanem prawnym.

 
O firmie | Usługi | Kontakt | Subskrypcja newslettera | Wzory umów, kodeksy, klasyfikacje
  
© Copyright 2000 - 2008 Biegły Rewident Bernadeta Wenda. All Rights Reserved.